Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Σέ τί απέβλεπε η Καινοτομία τού ημερολογίου ;


Από ιστοσελίδα φέησμπουκ όπου καί εγράφη (εν περιλήψει) τό κατωτέρω :

- Γιάννης Ζιώγας : «Τι πραγματικα θελανε απο την αρχη;;;; Αυτο που τελικα πετυχανε, την διχογνωμια και τον εμφηλιο πολεμο μεταξη Ορθοδοξων αδερφων!!! Μας κουλουριασε ο σατανας στην παγιδα και αντε να βγαλουμε ακρη!!! Προσωπικα πιστευω οτι κακη καινοτομια και κακος νεοτερισμος ειναι μονον αυτος που θιγει το Δογμα αυτο καθε αυτο»

Σχόλιο Κυπριανός Χ
Αυτό που πραγματικά θέλανε, αυτό που τελικά πέτυχαν, ότι μάς κουλούριασε ο σατανάς στήν παγίδα του, έχω τήν γνώμη, ήταν η επικράτηση καί κυριαρχία του ελευθεροτεκτονισμού, αφανούς όντος τότε του Σιωνισμού καί εμφανέστατου σήμερα. Η Πίστη αποδομείται βήμα - βήμα πρός χάριν τής συμπαντικής (ποιάς ; ) Οντότητας .

Η αποδοχή εκ μέρους τής Εκκλησίας τής ελευθεροτεκτονικής πρότασης ή δόγματος επιστημονικής αλήθειας, δηλώνει τήν συγκατάθεσή της σέ κάθε τεκτονική θεώρηση τών πραγμάτων, αρκεί νά γίνονται δεκτά όσα η επιστήμη εισηγείται. Παράδειγμα ο εγκεφαλικός "θάνατος".

Καί όσα, μέν, είναι θεωρητικά αποδείξιμα κατόπιν (εξ αντικειμένου) πειράματος, αυτό ουδείς δύναται νά τό απορρίψει. Όταν όμως οι θεωρίες ή θεωρήματα δέν επαληθεύονται πειραματικά, παραδείγματος χάριν, ότι ο κτιστός χρόνος οφείλει νά γίνει ακριβής επί ζημία τής Πίστεως, καί αυτή η απόδειξη δέν λαμβάνεται διόλου υπόψη, τότε καθίσταται προφανής ο σκοπός. Δέν είναι άλλος από τήν διολίσθηση (ενσυνείδητη ή ακούσια) τής Ορθοδοξίας - βεβαίως καί τών Ορθοδόξων - στό τεκτονικό καί σιωνιστικό πνεύμα πλάνης . Καί αυτό είναι τό δόγμα τής πειραματικά επαληθεύσιμης αλήθειας. Η θεία Ενανθρώπηση είναι ;

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Χριστός καί Ινδιάνοι

Η αποσύνδεση μάθησης κατήχησης

- Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Ο Χριστός και οι Ινδιάνοι":
Πρίν μάθουν οι αλλόθρησκοι τήν συμβολική τών Εικόνων, η οποία παραπέμπει άμεσα σέ δογματικά θέματα, δέν είναι προτιμότερο νά αρχίσουν, αφού κατηχηθούν και βαπτισθούν, τήν καθ' ημάς διδασκαλία τού "πάντα όσα ενετειλάμην υμίν" ;

Θεολόγος είσαστε καί γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Προηγήθηκαν 6 αιώνες θεολογικού λόγου, πρίν εκσπάσει η διαμάχη τών Εικόνων. Προηγήθηκε ο Λόγος καί ακολούθησαν οι Εικόνες. Μήπως εσείς προτιμάτε τό αντίθετο; Πρώτα νά διδάσκονται οι αλλόθρησκοι τήν εικονογραφία καί μέσω αυτής τήν Θεολογία ; Σημειώνω, η αναφορά αυτή γίνεται γιά τά δικά μας παιδιά τού Δημοτικού καί όχι κάποιας χψω πολυπολιτισμικής πολιτείας στιλ ΗΠΑ. Ακόμη είμαστε κράτος καί όχι τό District of Greece. Η Ιστορία άρχισε να γράφεται από εδώ καί όχι από τότε που ο Κολόμβος ανακάλυψε τήν Αμερική. Και, στό κάτω-κάτω, ποιά ιστορία έχουν νά διδάξουν τά αμερικανικά States ; Ότι τά εξάσφαιρα καί τά επαναληπτικά Γουίντσεστερ, είναι καλύτερα από τά σφυριά καί τά τόξα ;

- Παναγιώτης Ασημακόπουλος 9 Οκτωβρίου 2017 - 10:29 μ.μ.
Κύριε Χριστοδουλίδη, ομολογώ ότι αδυνατώ να παρακολουθήσω όλη τη συλλογιστική σας. Έχω όμως να σημειώσω δύο πράγματα: α) το σχόλιό σας δεν έχει κάποια σχέση με το άρθρο μου, β) έχετε μπερδέψει το ρόλο του σχολείου (μάθημα Θρησκευτικών) με την διαδικασία ένταξης στο εκκλησιαστικό σώμα (Κατήχηση και Βάπτισμα).

- Kyprianos Christodoulides10 Οκτωβρίου 2017 - 11:16 π.μ.
Κάθε αναγνώστης, που διαβάζει ένα άρθρο ή μιά μελέτη, οδηγείται αναπόφευκτα στήν εξαγωγή ενός συμπεράσματος ανάλογα μέ τό μορφωτικό του επίπεδο καί τήν αντιληπτική - νοηματική του ικανότητα. Αυτό που λέμε "επίπεδο (ποιόν) ευφυΐας". Ο συντάκτης ή συγγραφέας, μέ αυτά που γράφει, οδηγεί τόν αναγνώστη στήν "κεντρική ιδέα" - έτσι μάθαμε στά δικά μου χρόνια - μέσω τού γραπτού του λόγου, ο οποίος δομεί τό άρθρο ή τήν μελέτη του. Τό άν ο αναγνώστης συμφωνεί ή όχι, είναι άλλο θέμα καί πάντα συναρτάται από τό επίπεδο ευφυΐας που έχει. Άν είναι ανεπαρκές, τότε συντάσσεται μέ αυτά που διαβάζει καί ο συγγραφέας, μπορεί νά καταταγεί στήν κατηγορία τών διαμορφωτών γνώμης (oppinion maker).

Τό κατά τήν άποψή μου δικό σας συμπέρασμα, ή μάλλον κεντρική ιδέα τού άρθρου σας, συνοψίζεται στό : «Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο Χριστός με τους Ινδιάνους; Μμμμμ…. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, εκτός από το ότι ο Χριστός γεννήθηκε ΚΑΙ για τους Ινδιάνους…»

Σωστά, αλλά ο Χριστός ενηνθρώπησε γιά όλη τήν κτίση, η οποία «22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·». Βάζουμε καί τόν άνθρωπο μέσα εύλογα.

Τά δικά μας, λοιπόν, παιδιά του Δημοτικού - αργότερα απόφοιτοι Λυκείου - μαθαίνουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε "ΚΑΙ γιά τούς Ινδιάνους", προκειμένου (υπόθεση κάνω) νά τούς υποδεχθούμε σάν πρόσφυγες, άν καί δέν τό βλέπω πιθανό. Ούτε βλέπω πιθανό οι Ινδιάνοι, όσοι έχουν απομείνει, νά διδάσκονται ότι ο θεός τους έγινε καί γιά εκείνους που τούς αφάνισαν.
Άν, τώρα, ο νέος θεός τής αγάπης, που γεννήθηκε "ΚΑΙ γι΄ αυτούς", είναι άλλος από τόν εξολοθρευτή προηγούμενο, τούτο, νομίζω, θά τό ακούσουν χαμογελώντας, ακριβώς, όπως χαμογέλασα κι εγώ μέ τά γραπτά σας. Η ολιστική θρησκεία (θρησκεία τού όλου) που διαζωγραφίζει τό άρθρο σας, εναρμονίζεται πλήρως μέ τίς μετανεωτερικές εισηγήσεις εκείνων, οι οποίοι αποβλέπουν νά μάς κάνουν "πολίτες τού κόσμου", λές καί δέν είμαστε. Οι ρίζες μας πάνε πίσω, πολύ πίσω, καί άλλη Ιστορία από αυτή που γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε, δέν τήν δεχόμαστε, ακόμη κι άν αυτή μάς τήν επιβάλλουν μέ τά οικονομικά τους εξάσφαιρα ή τά τραπεζικά προϊόντα τους τύπου Γουίντσεστερ.

Τέλος, ως πρός αυτό : « ... έχετε μπερδέψει το ρόλο του σχολείου (μάθημα Θρησκευτικών) με την διαδικασία ένταξης στο εκκλησιαστικό σώμα (Κατήχηση και Βάπτισμα) », σάς απαντώ. Άν εγώ μπερδεύω τό μάθημα τών Θρησκευτικών (σχολείο) μέ τήν Κατήχηση καί τό Βάπτισμα (σώμα εκκλησίας), τούτο οφείλεται στό ότι εσείς αποσυνδέεται αυτά τά δύο : άλλο σχολείο, έτερο η ένταξη στό εκκλησιαστικό σώμα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς ο θεολόγος, τί εκ τών δύο προτιμάτε : Νά διδάσκετε τά παιδιά άλλο η ψυχή (μάθημα Θρησκευτικών) καί έτερο τό σώμα (μάθημα ένταξης στό εκκλησιαστικό σώμα) ή νά διδάσκετε τό ενοειδές σώματος καί ψυχής ; Εφόσον, λοιπόν, προτιμάτε «άλλο η ψυχή, έτερο τό σώμα», δώστε μας νά καταλάβουμε μέ ποιό τρόπο θά ενώσετε τήν ανθρωπότητα φτιάχνοντας "πολίτες τού πλανήτη γή". Τί λογής πράγμα είναι αυτός ο θεός τής ενότητας Ινδιάνων, Ιαπώνων, Κινέζων, Μαύρων, Ασιατών, Αφρικανών καί όχι μόνο ;

- Παναγιώτης Ασημακόπουλος10 Οκτωβρίου 2017 - 10:13 μ.μ.
Κάνω προσπάθεια - το ομολογώ - και ρωτάω: Γιατί να υποδεχθούμε τους (όποιους) Ινδιάνους ή Κινέζους ή μαύρους (και σε αυτούς ο Χριστός είναι Θεός και κάποιες εικόνες προσαρμοσμένες ανάλογα) ως πρόσφυγες;
Η τελευταία σας παράγραφος είναι ένα λογικό άλμα αυθαιρεσίας: Η κατήχηση είναι έργο της Εκκλησίας, κάτι που αναγνωρίζεται διά των αιώνων του Χριστιανισμού, αλλά και σε όλες τις πρόσφατες παρεμβάσεις της Ιεραρχίας. Πώς πήγατε τώρα στο δυαλιστικό χωρισμό σώματος και ψυχής και πώς συνδέονται το σώμα με την κατήχηση και η ψυχή με το σχολείο; Και μάλιστα αποδίδετε το ευφυολόγημά σας σε μένα και απορείτε στη συνέχεια τι λογής πράγμα είναι ο Θεός της ενότητας των ανθρώπων...

- Kyprianos Christodoulides11 Οκτωβρίου 2017 - 1:11 π.μ.
Καλή η προσπάθεια που καταβάλατε, όχι όμως ολοκληρωμένη. Διότι, αν προσέξατε, η τελευταία παράγραφος απαντά σέ κάτι, το οποίο εσείς γράψατε ( : « ... έχετε μπερδέψει το ρόλο του σχολείου (μάθημα Θρησκευτικών) με την διαδικασία ένταξης στο εκκλησιαστικό σώμα (Κατήχηση και Βάπτισμα) » καί όχι εγώ. Εισηγητής του δυϊσμού εσείς είσαστε, όχι εγώ. Αν μπερδεύτηκα, δικό σας τό φταίξιμο, αφού επιμένετε (παρένθεση, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καί ο Μέγας Βασίλειος διαφωνεί) σέ διαχωρισμό Βάπτισης Κατήχησης από τήν θύραθεν - κατά τό Σύνταγμα πάντως Ορθόδοξη / οι - εκπαίδευση καί όχι Παιδεία.

Θά μου απαντήσετε, βέβαια, ότι η εποχή τού «φεγγαράκι μου λαμπρό/φέγγε μου νά περπατώ κλπ.» έχει ανεπιστρεπτί περάσει . Τό «νά μαθαίνω γράμματα/τού θεού τά πράγματα» δέν συμβιβάζεται μέ τίς απαιτήσεις τής ολιστικής τάξης πραγμάτων, που μάς επιβάλλεται έξωθεν καί έσωθεν. Δέν έχω παρά νά συμφωνήσω. Οπωσδήποτε, όμως, όχι αμαχητί.
Καί θά κλείσω, επαναλαμβάνοντας τό ερώτημα : « Πείτε μας λοιπόν, εσείς ο θεολόγος, τί εκ τών δύο προτιμάτε : Νά διδάσκετε τά παιδιά άλλο η ψυχή (μάθημα Θρησκευτικών) καί έτερο τό σώμα (μάθημα ένταξης στό εκκλησιαστικό σώμα)» ; Σάς θυμίζω τί απαντήσατε προηγουμένως : « β) έχετε μπερδέψει το ρόλο του σχολείου (μάθημα Θρησκευτικών) με την διαδικασία ένταξης στο εκκλησιαστικό σώμα (Κατήχηση και Βάπτισμα)».
Αν η δική μου νοηματική απόδοση είναι αυθαίρετη καί οφειλόμενη σέ μπέρδεμα, δώστε μου νά καταλάβω ότι τό μάθημα τών Θρησκευτικών είναι αδιάφορο τής ψυχής . Τελευταία παρένθεση « 26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; » (Μτ. ις΄)

Άν θέλουμε νά καταλάβουμε τούς άλλους, αγνοώντας τά δικά μας, μέ τά νέα πολυπολιτισμικά Θρησκευτικά, μάς βλέπω στόν πάτο τού νέου ανθρωπιστικού (άλλοι τό γράφουν "ανθρωπικού") πολιτισμού.

Σάς ευχαριστώ γιά τήν φιλοξενία
Κυπριανός Χ.

Επίλογος
Μετά από αυτό, ο θεολόγος (θεός νά τό κάνει) Απόστολος Ασημακόπουλος σταμάτησε νά σχολιάζει. Κατάλαβε, ίσως, ότι έπεσε στήν παγίδα, που ο ίδιος έφτιαξε : Νά μού πεί ότι μπερδεύω τό μάθημα τών Θρησκευτικών μέ τήν κατήχηση τής Εκκλησίας. Κατ΄ αυτόν, η μάθηση (Πολιτεία) αποσυνδέεται από τήν κατήχηση (Εκκλησία). Η Πολιτεία έχει τό ρόλο τής γενικής μάθησης, η Εκκλησία έχει τόν ειδικό ρόλο τής κατήχησης. Η τελευταία (κατήχηση) δέν αποτελεί ούτε μάθηση ούτε μάθημα, μέ εξαγόμενο τόν σχιζοφρενικό προτεσταντικό τύπο διδάχων - ανθρώπων : Ο ειδικός ρόλος τής κατήχησης νά φτιάχνει όσες εκκλησίες θέλει. Καί τούτο σέ εμάς, σέ ένα κράτος εξ ορισμού (ακόμη) καί εκ του Συντάγματος Ορθόδοξο, τό οποίο προτάσσει «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος».
Όπως αντιλαμβάνεστε μέ όσα γίνονται, πηγαίνουμε γιά νέο Σύνταγμα. Ήδη, ξηλώνονται πλαγίως  (Μνημόνια) όλα τά άρθρα, προεχόντως δέ, η αναφερθείσα πρόταξη. Αυτοί που θά ακολουθήσουν (διά τής αγελαίας ψήφου) θά οριστικοποιήσουν τήν κατάργησή του. Παράδειγμα έχουμε πάντα τήν εξ Αμερικής πλανηταρχία καί το εδώ (καί εδώ) ευρωπαϊκό της παράρτημα. Θά γίνουμε μιά παγκόσμια πολιτεία USS (united sionist states).

Ό,τι έγινε, ό,τι γίνεται, ό,τι θά γίνει, θά είναι αποτέλεσμα ψήφου. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄.
Θεριό η κάλπη καί αριθμός ανθρώπου οι χψω ψήφοι ανθρώπου καί ανθρώπων : Οι Χριστού Ξένοι Σταυρού χριστιανοί (κατ΄ όνομα) ψηφοφόροι καί πάντες οι άλλοι.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Η Τρομοκρατία έχει υποκαταστήσει τήν Δημοκρατία


http://www.pronews.gr/koinonia/637169_o-proedros-ton-travesti-apeilei-me-minysi-ton-vasili-tsiarta-epeidi-den-thelei

Τό παγκόσμιο Δυτικό πολιτικό-οικονομικό Σύστημα τών οικουμενιστών Σιωνιστών, είναι πλέον αυτό τής Τρομοκρατίας καί όχι τής Δημοκρατίας. Τό γράφω αυτό διότι, αν μιά χώρα, ένα κράτος, δέν συμμορφώνεται μέ τήν απόφαση «εμπάργκο» - τήν επιβάλλει η κατοικοεδρεύουσα εν Αμερική πλανηταρχία σέ όποια χώρα δέν ελέγχεται από δάνεια -, τότε, τό ανυπάκουο κράτος, που δέν ακολουθεί τήν οδηγία «εμπάργκο», παύει νά παίρνει δάνεια καί λαμβάνει Μνημόνια.

Δέν είναι όμως μόνο αυτό. Προκειμένου νά εξασφαλισθεί η μόνιμη κατάσταση τών υπόδουλων χωρών καί κρατών, ψηφίζονται νόμοι, οι οποίοι αποβλέπουν στήν εξαθλίωση τών χωρών εκείνων, που αντιδρούν - πάντα είναι τά λαϊκά στρώματα - στήν ψήφιση νόμων ντροπής, όπως : γάμοι ομοφυλόφιλων μέ υιοθεσίες, αλλαγή φύλου κατόπιν δηλώσεως στήν ηλικία τών 15 ετών, νέα μαθήματα Θρησκευτικών, καταστρατήγηση άρθρων καί Νόμων τού Συντάγματος κλπ.

Οι νόμοι αυτοί τής αισχύνης, όπως ο αντιρατσιστικός νόμος, στόχο έχουν τήν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση τών ήδη εξαθλιωμένων καί λιμοκτονούντων πολιτών, οι οποίοι πιέζουν τίς κυβερνήσεις (σημ. μέ ψήφο στήν Τρομοκρατία καί όχι στήν Δημοκρατία) νά μήν ενδώσει στήν ψήφιση νόμων όπως οι αναφερθέντες.
Άν τώρα, γιά παράδειγμα, πεί ή γράψει κάποιος : "Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλου να γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν αυτό το αίσχος. Να δω με τι καμάρι θα κυκλοφορήσουν" (Βασίλης Τσιάρτας) ή κάτι παρεμφερές (αντισιωνιστικό, αντιοικουμενιστικό, αντι-λαθρο-προσφυγικό κλπ.) θά δεχθεί καταιγισμό μηνύσεων, θά πάει στά δικαστήρια καί τελικά θά καταδικαστεί : νά φυλακιστεί, άν δέν εξαγοράσει τήν ποινή, ή νά πληρώσει πρόστιμο, ως παραβάτης τού ειδικού περί ρατσισμού νόμου. Σημειώνω, τό έκκλητο υπάγεται στήν αρμοδιότητα τού ΕΔΑΔ ( Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Άν είναι δέ κληρικός τού κόβουν τό μισθό.

Πέρα, λοιπόν από όσα τού κλέβουν μέ τήν φορολογία, θά τού πάρουν καί άλλα. Άν αδυνατεί ή αρνείται νά πληρώσει, θά τού κατάσχουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει. Ο νόμος είναι Νόμος : «sed lex, dura lex». Έτσι, λοιπόν, οι ψηφοφόροι ψηφίζουν τούς κυβερνήτες τής Δημοκρατίας καί οι κυβερνήτες, ψηφίζουν τούς νόμους τής Τρομοκρατίας. Όποιος τολμά, άς τούς παραβεί.

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Οι Like Καλόπουλος φίλοι, ο Ιουστινιάνειος Κώδικας καί ένας ηλίθιος.


Άν καί δέν συνηθίζεται, καμιά φορά οι ηλίθιοι γίνονται παράδειγμα μίμησης γιά τούς έξυπνους.
Στόν επισυναπτόμενο δεσμό, μετά τό πρώτο σχόλιο τού γράφοντος, ακολουθούν 6 απαντήσεις.
Δείτε τις, άν έχετε χρόνο.

https://m.facebook.com/officialMixalisKalopoulos/photos/a.151508364996111.1073741828.146998768780404/218449044968709/?type=3&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply

Καθορισμός ψυχικών καί σωματικών χαρακτήρων φύλου υπό τού εγκεφάλου
Ο κ. Μπαλογιάννης αναφέρεται στίς μακροσκοπικές καί (υπέρ)μικροσκοπικές διαφορές εγκεφάλων τού άρρενος καί τού θήλεος. Αν, βάσει αυτών τών διαφορών, υπάρχουν σχετικές μελέτες ανατομικών εξετάσεων εγκεφάλων διεμφυλικών ατόμων, όπως αποκαλούνται σήμερα, θά έπρεπε νά μας το πει, έτσι, ώστε η αλλαγή δήλωσης φύλου στά 15 νά είναι επιστημονικά αδιαμφισβήτητη. Όπως είπε, έχει μελετήσει 2.800 εγκεφάλους, αλλά δέν γνωρίζουμε άν μεταξύ τών εγκεφάλων αυτών ήταν (καί πόσοι;) προερχόμενοι από διεμφυλικά άτομα.

Όταν γιά μία καί μοναδική φορά (1998 ή 99, δέν θυμάμαι) κλήθηκα στήν επιτροπή Βιοηθικής (επί Χριστοδούλου) μέ πρόεδρο της επιτροπής τόν νυν Μεσογαίας Νικόλαο, έθεσα τήν ερώτηση στόν κ. καθηγητή Μπαλογιάννη, νά μάς πεί, άν ο φερόμενος εγκεφαλικά νεκρός είναι έμψυχος ή άψυχος, τήν στιγμή που τού αφαιρούνται τά όργανα. Η απάντηση ήταν : Είναι έμψυχος αλλά ανέκφραστος.

Φαίνεται, η ερώτηση, όπως και η απάντηση του κ. Μπαλογιάννη, προκάλεσε δυσφορία, γιά νά μήν γράφω δυσανεξία, στόν πρόεδρο της επιτροπής Βιοηθικής π. Νικόλαο (νύν μητροπολίτη Μεσογαίας) διότι ευθύς έσπευσε νά αποπροσανατολίσει τήν συζήτηση ειπών : "Ε, καλά, ας αφήσουμε τώρα το θέμα αυτό".
Καί πήγαμε παρακάτω. Εκείνοι δηλαδή, εγώ έμεινα στήν ίδια τάξη, αυτή τού ιντερνέτ, γιά νά απορώ καί νά θαυμάζω, μεταξύ άλλων, τούς μύστακες τού καθηγητή κ. Μπαλογιάννη.

- Η τεχνοκρατική ανάλυση του κ. Μπαλογιάννη, σχετικά μέ τόν καθορισμό τής προσωπικότητάς καί τόν ρόλο του εγκεφάλου στόν προσδιορισμό ή αυτοπροσδιρισμό τού φύλου, ενέχει πλείστα όσα κενά και αντικρουόμενες - αμφιλεγόμενες, επιστημονικές απόψεις, τίς οποίες ο χώρος δέν μού επιτρέπει νά εκθέσω. Πάντως, εμφανής είναι η προσπάθεια νά αμβλύνει τίς επιπτώσεις τού παθολογικού ερωτικού προσανατολισμού - διάβαζε, (αυτο)αναγνώριση φύλου - ενοχοποιώντας τήν οργανογένεση κατά την πρώιμη εμβρυϊκή ζωή. Δέν αποκλείεται τά επόμενα χρόνια, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά του, η επιστήμη να είναι σε θέση νά μας πληροφορεί άν τό κύημα θά είναι άρρεν θήλεος τύπου ή θήλυ άρρενος τύπου.

Σημείωση καί τέλος.
Άν δέν τα έλεγε αυτά, δέν θά τόν ήξερε ούτε ο ψιλικατζής τής γειτονιάς. Θυρωροί έπαψαν νά υπάρχουν.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Βλακότητα, η ειδική μας ικανότητα ή ανάγκη


Η νεοταξική είδηση τής αποβλάκωσης

Η είδηση τής ημέρας (σελίδα Fdimitrios Athanassiou φέησμπουκ) μας πληροφορεί (μέ φωτογραφίες) ότι η κόρη της Αντζελίνας Τζολί (Angelina Joli) άρχισε ορμονοθεραπεία γιά νά γίνει άνδρας.

Επ΄ αυτού καί τό σχόλιο
Ιστιοφόρο χωρίς κατάρτι καί πανιά λέγεται βάρκα καί βάρκα χωρίς κουπιά πώς λέγεται ; Λέγεται σκάφη - γυναίκα, που παίρνει ανδρικές ορμόνες αλλά δέν έχει ιστίο, πανιά, κουπί.

Χωρίς όρους καί όρια

Η σκέψη της ημέρας αφορά στην ευπρέπεια. Είναι συνάρτηση του σεβασμού, τα πλαίσια του οποίου καθορίζει σήμερα η πολιτική ορθότητα και η συναφής με αυτή θρησκευτική - όχι πάντα.

Η μεν πολιτική θέτει όρια, παράδειγμα ο σεβασμός στη δικαιοσύνη ή διάφοροι κοινωνικοί θεσμοί (!) πολιτικής χροιάς, η δε θρησκευτική παραδόξως διακηρύσσει ότι όρια ( : πλαίσια) δεν υπάρχουν. Το αδιέξοδο, αντίφαση ή εμπλοκή, καταλήγει στο συμπέρασμα-πρακτικό αποτέλεσμα, "ζήσε χωρίς όρους και όρια, βίωσε την ελευθερία". Προφανές, μετά από αυτά, ευπρέπεια και σεβασμός, καταντούν λέξεις κενές περιεχομένου, αφού με αυτές το βίωμα της ελευθερίας βρίσκεται αντιμέτωπο. Τα πρότυπα αναζητούνται πλέον εκεί όπου προέχει το ελευθέρως ζήν, με ιδιαίτερη φροντίδα όμως προς το περιβάλλον. Ο σεβασμός και η ευπρέπεια οφείλουν να έχουν μόνο το άλλοθι του περιβάλλοντος.

Οι διάφορες οργανώσεις lgtb ισχυρίζονται ότι συγκέντρωσαν 23.782 υπογραφές !!! Σημαντικό ποσοστό ψήφων, σκέπτεται κανείς. Δέν μάς λένε όμως πόσοι εξ αυτών είναι 15, 16 ή 17 χρονών ούτε τήν αναλογία επί τού συνολικού πληθυσμού τής χώρας.

Η απάτη τών αριθμών καί τής στατιστικής. Νομός γενικής ισχύος γιά 23 χιλιάδες βιολογικά καί ψυχικά μπερδεμένων. Τό ίδιο είναι καί οι συντάκτες τού νομοθετήματος, όπως καί οι εκλεγμένοι εθνοπατέρες πού θά τό ψηφίσουν. Αμφότεροι, είναι προφανώς άτομα ειδικών ικανοτήτων (ή αναγκών) στή διαστροφή τής Κοινής Γνώμης καί λογικής.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Ένα σχόλιο σέ μιά ανάρτηση


- « Thomas Iliopoulos
05 Οκτωβρίου 2017, facebook

Σε περίπτωση που τελικώς ψηφιστεί το επαίσχυντο νομοσχέδιο της ταυτότητας φύλου, τότε το ελάχιστο που πρέπει να πράξει η Ιερά Σύνοδος είναι να αναθεματίσει όλους όσους το ψήφισαν (με Μέγα Αφορισμό, οχι απλή ακοινωνησία).
Ειδάλλως είναι όλοι τους ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ και ΠΡΟΔΟΤΕΣ.
Όλα τα υπόλοιπα (δελτία τύπου με τάχα μου διαμαρτυρίες) είναι μπούρδες, βλακείες και σανό για ηλιθίους.
Αρκετά σας ανεχθήκαμε.»

- Σχόλιο Kyprianos Christodoulides
Τό LGTB σύνθημα : Άνδρας ή γυναίκα δέν γεννιέσαι, γίνεσαι

Τό θλιβερό καί συνάμα εξοργιστικό μέ τίς περιπτώσεις trans (ψευδής ερμαφροδιτισμός) είναι ότι, γι' αυτή τήν ελάχιστη μειοψηφία πασχόντων, καλείται τό Κοινοβούλιο τών 300 βολεμένων καί νομοθετεί υπέρ αυτών ! Τό δε χειρότερο, ότι ο αυτοπροσδιορισμός τού φύλου, μέ νομοθεσία πάλι από τό υπ. Παιδείας, εισάγεται στά Νηπιαγωγεία ! Οπότε, καταλαβαίνει κανείς, η παιδεραστία βρίσκει πρόσφορο έδαφος καί η παρά φύση ανωμαλία θεριεύει.

Μετά από τέτοιου είδους νομοθετήματα, προβλέπω να ψηφισθεί νομός γενικής ισχύος, όπως ακριβώς η αντιμετώπιση μιάς κατηγορίας ασθενών σαν αυτή τού ψευδούς ερμαφροδιτισμού, ο οποίος θά διαμορφώνει τήν συμπεριφορά τού κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή, πρέπει νά λέμε υπερήφανα αυτό πού είμαστε (παρένθεση, άν καί δέν είμαστε). Δέν πρέπει νά υποκρινόμαστε, αλλά νά λέμε τήν αλήθεια !
Μέ αυτό τόν τρόπο, χάριν αληθείας, οι μειοψηφίες τών κλεπτών καί λοιπών παρανόμως δρώντων, θά ζητήσουν νά μήν καταδικάζονται - άρα, νά μήν υποκρίνονται - γιά τίς πράξεις τους : φόνοι, κλοπές, απάτες κλπ. Διότι, σύμφωνα μέ τό σκεπτικό - σέ λίγο θά γίνει πολιτικό δόγμα - τών LGTB "άνδρας ή γυναίκα δέν γεννιέσαι, γίνεσαι", όλοι οι κακοποιοί δέν γεννήθηκαν κακοποιοί. Έγιναν ! Πώς έγιναν ; Ακριβώς όπως αυτοί, που διάλεξαν στά 15 τό φύλο τους, κατόπιν μύησης στο Νηπιαγωγείο, στό Δημοτικό καί στίς πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

Εφόσον λοιπόν ισχύει αυτό, μέσα οι νομοταγείς υποκριτές καί έξω οι ανυπόκριτοι (αληθεύοντες δηλαδή) δολοφόνοι. Αυτό, άλλωστε, γίνεται διά τής ψήφου τών πολιτικών, γενικώς, κομμάτων.

Συνωμοσιολογία καί «Κέντρα» τού λούμπεν θρησκευτικού προλεταριάτουΤό δημοσίευμα τής ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ γιά τά «Κέντρα», που πιέζουν γιά τά Θρησκευτικά . Τά σε εισαγωγικά «Κέντρα» δέν είναι θεολογία, είναι συνωμοσιολογία, κατά Νικολακόπουλο. Η «ναυαρχίδα» τής παγκοσμιοποίησης στό προτεκτοράτο "Ελλάς", μένει πάντα στό απυρόβλητο. Τού στέλνω καί από εδώ τήν καλημέρα. Η «ναυαρχίδα» δέν θά δεχόταν ποτέ τά δικά μου «Γράμματα Αναγνωστών», παρότι στό παρελθόν έκανε τό λάθος καί δημοσίευσε μερικά από αυτά.
http://www.kathimerini.gr/.../kentra-piezoyn-gia-8rhskeytika

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Τής Ερήμου

«Μνημονευτέον τού Θεού μάλλον ή αναπνευστέον» (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Προσκυνητής ρώτησε Γέροντα, τί θέλει νά πεί αυτό τό "μνημονευτέον του θεού μάλλον ή αναπνευστέον" καί εκείνος τού  απάντησε :

Άλλο μνήμη, έτερο αναπνοή. Ποιός μπορεί νά μας βεβαιώσει ότι αυτός που δέν αναπνέει, ας πούμε ένας εγκεφαλικά νεκρός, καθώς τό ονομάζουν, δέν έχει μνήμη ; Η μνήμη είναι ενέργεια συνειδητή καί μυστική, η αναπνοή όχι.

Συνείδηση αναπνοής δέν έχουμε, ακούσια αναπνέουμε. Συνείδηση μνήμης έχουμε, εκούσια θυμόμαστε.
Νοερά δέν είναι η αναπνοή, νοερά είναι η μνήμη τού ανθρώπου. Μέ αυτή αναπνέουμε, αυτή μάς κρατά στή ζωή. Καί Ζωή.

«11 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με» (Ψ.142) καί
«19 ... τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λκ. κβ΄) λέγει Κύριος.

Ο προσκυνητής ασπάστηκε, ευχαρίστησε τόν Γέροντα, καί απήλθε.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Σύνταγμα καί Νόμοι μόνο γιά φορολόγηση

Η κακοποιός σπείρα

«27 ... καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη» (Μτ. ζ΄)

Αυτό που δέν γράφει τό DNA
- Ανώνυμος
Τί θέλεις νά πείς ; 

- Κυπριανός Χ 
Συμπλήρωσα ό,τι έλειπε, επειδή κάτι ελληναράδες, όταν ακούν Χριστό καί Ορθοδοξία βγάζουν αφρούς από τό στόμα, λέει, επειδή είμαστε εμείς, καί όχι αυτοί, η «σπορά τής Εβραιουργιάς» κατά Μακρυγιάννη.

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η εξουσία τής Εκκλησίας καί η εξουσία τού κόσμου τούτου

- Ioannis Dimos
29 Σεπτεμβρίου στις 10:41 μ.μ.
ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ο Παύλος είπε, «Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω· ου γαρ εστιν εξουσία ει μη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν» (Ρωμ. ιγ’, 1). Και να σκεφθεί κανείς ποιες ήταν τότε οι εξουσίες για τις οποίες μιλάει ο Παύλος! Επίσης είπε, «διό ανάγκη υποτάσσεσθαι, ου μόνον διά την οργήν, αλλά και διά την συνείδησιν» (Ρωμ. ιγ’, 5). Δε μπορεί δηλαδή ένας ευσυνείδητος και όχι ασυνείδητος χριστιανός να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, όταν ανθίσταται στην εξουσία και τη λοιδορεί. Δεν επιτρέπεται σε ένα χριστιανό να μη κάνει υπακοή στην εξουσία, πολύ περισσότερο μάλιστα, αν ο ίδιος διδάσκει στους άλλους την αξία και σημασία της υπακοής. Δεν του επιτρέπεται αυτό γιατί, «ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν· οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται» (Ρωμ. ιγ’, 2). Δεν είναι κρίμα να λαμβάνει κανείς τέτοιο κρίμα;

- Kyprianos Christodoulides Η εξουσία τήν οποία υπαινίσσεται ο Κύριος είναι, κατά τή γνώμη μου, η ακόλουθη :

25 ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Περί αυτής τής εξουσίας ποιείται τόν λόγο ο απ. Παύλος. Τώρα, η εξουσία τήν οποία είχε ο Πιλάτος καί περί τής οποίας αναφέρθηκε ο Ιησούς (« 10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; 11 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν·») ήταν δεδομένη εκ Θεού, αλλά ο Πιλάτος δέν ήταν εκ Θεού, δέν ήταν τής αληθείας («πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.») καί συνεπώς δέν άκουγε, παρότι δέν ήταν κουφός.

Όσον αφορά δέ στό Ρμ. ιγ’, 1, ας ληφθεί υπόψη καί τό, θά έλεγα, εισαγωγικό Ρμ. ιβ΄ κεφάλαιο. Όπου στόν στίχο 3 διαβάζουμε : «Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾿ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως.». Είναι γνωστό ότι οι ασκούντες εξουσία ειδικεύονται εις τό ὑπερφρονεῖν καί όχι εις τό σωφρονεῖν.

Καί τελευταίο. Ο οικουμενικός Βαρθολομαίος ασκεί κοσμική εξουσία καί όχι εκκλησιαστική. Διότι αν ήταν, όπως καί είναι, θεσμικός εκπρόσωπος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας τής καθ΄ημάς Ανατολής καί τού Δόγματος, όφειλε νά γνωρίζει τί έχει γράψει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατά Ιουδαίων πρίν πάει στήν εβραϊκή Συναγωγή τού Παρκ Ήστ τής Νέας Υόρκης. Βλέπε δεσμό κατωτέρω.

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/04/blog-post_97.html

Κατά ραββίνου Μορντεχάι ΦριζήΑγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Λόγος Κατά Ιουδαίων Πρώτος
Πρός τόν θεομάχο καί Χριστοκτόνο ραββίνο Μορντεχάϊ Φριζή :

«Εἰ γὰρ οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας κόρον οὐ λαμβάνουσι βλασφημοῦντες τὸν εὐεργέτην, πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς ἀκορέστως ἔχειν δεῖ πρὸς εὐφημίαν τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ.»

Όταν ο Πόντιος Πιλάτος αρνήθηκε νά εκδώσει τήν θανατική απόφαση κατά τού Ιησού, τό φαρισαϊκό ιερατείο αντέδρασε καί απείλησε ότι θά πληροφορήσει τόν Καίσαρα ότι ο Πιλάτος δέν είναι φίλος του. Στή συνέχεια, όταν τούς ρώτησε «νά σταυρώσω τόν βασιλέα σας ;», η απάντηση ήταν «εμείς δέν έχουμε βασιλέα παρά μόνο τόν Καίσαρα».

Παραδέχθηκαν, μέ άλλα λόγια, ότι βασιλέα είχαν τόν Καίσαρα, γνωστού όντως ότι οι Ρωμαίοι απέδιδαν τιμές θεού στόν Καίσαρα. Ομολόγησαν ποιόν βασιλέα είχαν, υπολογίζοντας, ίσως, ότι αυτός θά ήταν ο αναμενόμενος πρίν τόν Μεσσία, μεσσίας μέ μικρό "μι". Σημειώνω, οι δοξασίες περί Μεσσία ποικίλουν μέσα στίς ιουδαϊκές - εβραϊκές τάξεις, όπως αναλυτικά, σέ άλλο βίντεο, έχει διδάξει τούς αδαείς οπτικοακουστικούς θεατές του ο διδάσκαλος Φριζή. Χωρίς αιδώ καί συστολή αυτοπροσδιορίζεται «ορθόδοξος» Εβραίος. Ας μάς απαντήσει ποιός κλέβει ποιόν.

Νέα Θρησκευτικά καί Νομοσχέδιο αλλαγής φύλου

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Κλαυσίγελως σέ ιστοσελίδα φέησμπουκ, Σαδδουκαίοι (άθεοι) κατά Ορθοδόξων


Σέ πλήρη ανάπτυξη ο διάλογος από τήν ιστοσελίδα φέησμπουκ - ανάρτηση τού ιστολογίου
https://orthodox-voice.blogspot.gr/2017/09/blog-post_43.html
Κυπριανός Χ.

« πως το ξερετε κ.σταν οτι ο θεος ειναι αρσενικο; »
ανδρεας οικονομοπουλος

- ανδρεας οικονομοπουλος αυτο το ειπε ο οσιος μωυσης;
- Τσιτωνας Κωστας ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ
- ανδρεας οικονομοπουλος προφανως δεν κανει πλακα.ωστοσο δεν περιμεναν οι ελληνες αλλα και κανενας λαος να το εκφερει ο..οσιος.μωυσης ως ιδιοκτησια του.
- Nikos Kollias ακου λοιπον τι ελεγε ο οσιος ΜΩΥΣΗΣ νομοι του Μωυση ,δευτερονομιον κεφαλ ιδ 22 ,θελεις εξαπαντος δεκατιζει παντα τα γεννηματα σου ,23,του σιτου ,του οινου και του ελαιου σου ,ταπρωτοτοκα ολων των ζωων σου ,για να μαθεις να φοβησαι παντοτε κυριον τον θεον σου ,και αν η οδος ειναι μακραν ,θελεις εξαργυρωσει αυτα και θελεις κομποδεσει τα αργυρια εις την χειρα σου και υπαγεις εις τοπον οντινα εκλεξει κυρ ο θεος σου ,26 ,και θελεις δωσει τα αργυρια αντι οποιου πραγματος !!! η κονομα πανω απ,ολα !!! χαχαχαχα τι καλος κλεφτης κυριος ο θεος σου !!
- ανδρεας οικονομοπουλος να ηταν μονον αυτα ..στην πραγματικοτητα ειναι πολλυ πιο χειροτερα τα πραγματα.
- Nikos Kollias ανδρεας οικονομοπουλος ετσι !!

- Stan Silver Νικόλαε, αυτός ο Όσιος Μωϋσής δεν είναι αυτός που νομίζεις. Ο ένας έζησε π. Χ. και ο άλλος μ. Χ.
- Nikos Kollias Stan Silver αυτο ειναι σωστο ,ομως δεν αλλαζει κατι ,το θεμα και ο σκοπος της θρησκειας ειναι αυτος που λεω ,οσοι δεν ειναι μεσα στο σκοπο του συστηματος ολων των θρησκειων ,ειναι απλα τα θυματα αυτων !!

- ανδρεας οικονομοπουλος πως το ξερετε κ.σταν οτι ο..θεος ειναι αρσενικο; και 2 το συμπαν δεν εχει αναγκη κανενος θεου για να δημιουργθει.προφανως υπηρχε απο παντα ..το θεο λοιπον πιος τον εφτιαξε;; θα ηταν ενδιαφερον να μας πειτε ..διοτι δεν εχουμε κανενα λογο να ακουμε αορατους λογους ηχους και φωνες σαν τους προφητες της παλιας διαθηκης ..αλλωστε και στην εποχη μας συμβαινουν αυτα αλλα προκειται για ασθενεις.

- Robin Edison Ο Άνθρωπος είναι αρσενικό ή θηλυκό ; Και ένα δεύτερο, από που αντλεί κανείς την βεβαιότητα ότι το σύμπαν υπήρχε από πάντα ;

- ανδρεας οικονομοπουλος ανδρας-γυναικα ειναι σαφες νομιζω. ας μας απαντησει λοιπον ο κ.σταν ποθεν αντλέι τη βεβαιοτητα οτι ο θεος υπηρχε απο παντα και δημιουργησε το συμπαν μιας και προηγειτε στις γραφες 1.900 χρονια επισης ας μας δωσει τεκμιριωμενα στοιχεια και θα απαντησουμε και εμεις λοιπον.εμεις θεσαμε το ερωτημα. οπως καταλαβατε..

- Robin Edison Προφανώς η βεβαιότητα σας είναι νοησιαρχικής προέλευσης να υποθέσω ;

- ανδρεας οικονομοπουλος προφανως την βεβαιοτητα που αντλει ο.κ.σταν..εγω δεν υποστηριζω ουδεμια θρησκεια απο οπου και εαν προερχεται. ωστοσο παρατηρουμε οτι ο.κ σταν ανηκει σε αυτους που η..ορθολοξη εκκλησια ονομαζει αιρετικους.και ο.κ σταν δεν μπορει να μας πεισει για το αντιθετο..προφανως οι διαφορες μεταξυ τους δεν αφορουν καν τους ελληνες .σας διαβεβαιωνω για αυτο

- Kyprianos Christodoulides Τί κρίμα ! Δέν μάς έφθαναν οι ορθόλοξοι, αποκτήσαμε τώρα καί τούς ελληνόλοξους ! Καημένε Αριστοτέλη, τί σού έμελλε νά πάθεις.

- Robin Edison ανδρεας οικονομοπουλος Γνωρίζετε την έννοια της αίρεσης;
- ανδρεας οικονομοπουλος πολυ καλα.σεις γνωριζετε την επιστημη των αποδειξεων.;;
- ανδρεας οικονομοπουλος Kyprianos Christodoulides δεν εγραψα κατι τετοιο εγω.

- Robin Edison Έχει αποδείξεις η "ρευστότητα" ; Επί ποιας σταθεράς βάσεως ;

- Kyprianos Christodoulides Τί ερώτηση είναι αυτή κύριε Ρόμπιν ; Ο κ. Οικονομόπουλος δέν υποστηρίζει καμία θρησκεία (τίς έχει μάθει όλες) , συνεπώς πώς νά ξέρει τί σημαίνει αίρεση ; Έμπλεξε από τίς πολλές γνώσεις .

- Robin Edison Νομίζω κύριε Κυπριανέ ότι πλανάται πλάνην οικτράν και είναι ένθερμος οπαδός της συμπαντικής οντότητας, υποστηρίζοντας την με θρησκευτική ευλάβεια. Κάτι τέτοια υποστήριζε και ο φουκαράς ο Λιαντίνης και τον έφαγαν τα τσακάλια.

- Kyprianos Christodoulides Τό ερώτημα : Πόθεν αντλείται η βεβαιότητα τού θεού (Οικονομόπουλος) θέλει απάντηση εκτός θεού καί ο ερωτών κ. Ανδρέας, ευρισκόμενος εκτός, περιμένει. Νά τού ετοιμάσω μιά σπεσιαλιτέ σκορδαλιάς μόνο μέ πατάτες ; Τί λέτε ;

- ανδρεας οικονομοπουλος η ειρωνεια ειναι ο τροπος αμυνας σας στην αγνοια σας;.άνθρωποι που τεινουν να πιστέψουν κατι μπορεί να εχουν μια ταση να πιστέψουν έναν ισχυρισμό ελλείψει στοιχείων για το αντίθετο.σε αυτους λοιπον απομενει λοιπον να παρουσιασουν τα στοιχεια των ισχυρισμων τους..τι δεν καταλαβατε ακριβως;;

- Robin Edison Εγώ πάντως κ. Οικονομόπουλε, δεν καταλαβαίνω το θράσος ενός δημιουργήματος που δεν είναι αυθύπαρκτο, ούτε είναι αυτοζωή, πως έφθασε στην ύβρη του Δημιουργού του. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε ;

- Kyprianos Christodoulides Ουκ άν λάβεις παρά του μή έχοντος, κ. Οικονομόπουλε. Ο Θεός θέλει πίστη καί, εφόσον εσείς δέν τήν έχετε, απάντηση δέν θά βρείτε.

Όσο γιά τό ορθόλοξοι, ή ορθόλοξη, δείτε αυτά που γράψατε.

- ανδρεας οικονομοπουλος εγω παλι δεν καταλαβαινω γιατι ενας θεος μια ιδεολοηψια καποιων η καποιου λαου σωνει και καλα δημσιουργησε το συμπαν.//και μαλιστα επιμονως τεινετε να λετε σε ανθρωπους οτι ειναι η μοναδικη αληθεια η θρησκειας σας..οπως προφανως ισχυριζονται και οι αλλες θρησκειες//απο οτι καταλαβαινω λοιπον δεν εχετε ουδεμια αποδειξη.αντιθετως βασιζεσεθαι στην βιβλο και στο λογο. με αυτο το σκεπτικο λοιπον και ολοι μας μπορουμε να ισχυριστουμε απιστευτα πραγματα.ακριβως οπςω κανετε εσεις.μαις και δεν υπαρχει λοιπον ουδεμια ενδειξη αληθειας η αποδειξης θεωρω οτι δεν υπαρχει και θεμα.Oτι μπορεί να επιβεβαιωθεί χωρίς απόδειξη, μπορεί και να απορριφθεί χωρίς απόδειξη.

- ανδρεας οικονομοπουλος Kyprianos Christodoulides εγραψα ορθολοξοι και ξερω πολυ καλα τι εγραψα. αν σεις και ο θεος σας απαιτειτε πιστη εμεις δεν απαιτουμε κατ αρχην και 2 προτιμουμε την γνωση απο την πιστη.αυτα τα 2 δεν συμβιβαζονται λοιπον.
- Kyprianos Christodoulides Άγνοια ως πρός τήν πίστη έχετε εσείς κ. Ανδρέα. Μήν ξεκινάτε πόλεμο χωρίς πολεμικά σύνεργα.

- Robin Edison Μπορείτε σας παρακαλώ Οικονομόπουλε να μου αποδείξετε την ύπαρξη της νοημοσύνης σας ; Και δεν το λέω καθόλου περιπαικτικά ούτε εχω πρόθεση να σας μειώσω, απλά εάν δεν μπορείτε να την αποδείξετε ώστε να βεβαιωθούμε, θα παρακαλούσα να μην επικαλεστείτε την καλοπιστία μας.
- ανδρεας οικονομοπουλος σας απαντησα.απευθυνομαι σε νοημονες ανθρωπους ..μην ξεκινατε κατηχηση.προβατα υπαρχουν πολλα μεν .αλλα δεν ειναι ολοι προβατα .εχετε το υποψιν. η πιστη που επικαλειστε ειναι υποκειμενικη.εποεμενως πιος ο λογος στα σχολια για κατι που ΔΕΝ μπορειτε να αποδειξετε;; οχι κυριοι λυπαμαι βαση των λογων σας δεν μπορυμε να σας πιστεψουμε ουτε μπορειτε να γινετε αποδεκτοι.και αυτο ισχυει για ολους ανεξαιρετως και οσους ισχυριζονται παρομοια ζητηματα.
- Robin Edison Δεν μου απαντήσατε... στο ερώτημα κ. Οικονομόπουλε

- Kyprianos Christodoulides Ο Θεός δέν απαιτεί πίστη, δέν απαιτεί απολύτως τίποτα . Μόνο δύο λόγια είπε καί αυτά είναι αρκετά : Όστις θέλει. Εσείς κ. Ανδρέα δέν θέλετε, ώρα σας καλή . Μήν ασχολείστε .

- ανδρεας οικονομοπουλος Robin Edison περι υπαρξης νοημοσυνης η μη οπως θελετε λαβετε το και δεν το σχολιαζω περιπαικτικα -νομιζω ηδη σας απαντησα και ημουν απολυτα σαφης. η νοημοσυνη αποδεικυεται στην πραξη.απο τις επιστημες. αλλα οχι απο ενα βιβλιο η μια εκφορα λογου μιας ιστοριας ανυπαρχκτης.ποτε λοιπον οι θρηκσειες εκαναν το ιδιο και δεν το γνωριζει η ανθρωποτητα;;

- ανδρεας οικονομοπουλος Kyprianos Christodoulides κατ αρχην δεν ρωτησα εσας αλλα τον κ.σταν να μας απαντησει ατην δημοσιευση του.δεν μας δωσατε καποια σαφη απαντηση εσεις αλλα και δεν ρωτησαμε και εσας

- Robin Edison Οι επιστήμες αναθεωρούν... είναι στη φύση της επιστήμης η αναθεώρηση.Οι αναθεωρημένες αποδείξεις που πήγαν άραγε ; Αναμένουν τις επόμενες προφανώς, που και αυτές με την σειρά τους θα αναμένουν την ανατροπή τους. Πόση νοημοσύνη κρύβει άραγε αυτή η διαδικασία της ανατρεπόμενης επιστημονικής βεβαιότητας ;

- Kyprianos Christodoulides Δέν θά κάνω τόν κόπο νά γράψω περισσότερα, κ. Ανδρέα. Τούτο μόνο : εφόσον κάνετε τό λάθος νά μπερδεύετε την απόδειξη μέ τήν αλήθεια, ό τι καί νά πεί ή νά γράψει κανείς, θά πάει χαμένο. Αν καταλάβετε ποτέ - τό εύχομαι - τήν διαφορά ανάμεσα στήν απόδειξη καί στήν αλήθεια, κάτι θά έχετε καταφέρει. Αυτά καί καλή σας νύχτα.

- ανδρεας οικονομοπουλος οι επιστημες κυριε αναθεωρουν οντως αλλα παντα βασιζομενες σε αρχες και φυσικους νομους. και ποτε δεν αναιρειται κατι..θελτε να το συζητησουμε αυτο στις 2 η ωρα;; καποια λαθος κανετε σχετικα με τις επιστημες .αρκει να πουμε οτι ο εγκεφαλος λειτουγει ακριβως οπως ενας υπολογιστης αλλα ο υπολογιστης εχει νοημοσυνη;; η καποιο πνευμα στην μηχανη;;οχι. θα θεωρησετε οτι ο ηλεκτρισμος ειναι παραδειγμα για ως προς το πνευμα .βστε να λειτουργει ο υπολογιστης. αλλα σημαντικο ειναι οτι ΚΑΙ ο ηλεκτρισμος ειναι φυσικο φαινομενο.σκεφτειτε λοιπον και καποτε απαντατε ..πρωτευουν οι φυσικες λυσεις και απαντησεις.δεν μπορουμε να ισχυριζομεθα υπερφυσικες απαντησεις.καλο σας βραδυ κυριε. ανδρεας οικονομοπουλος και τελος Οι επιστημονικές θεωρίες είναι διερευνητικές και υπόκεινται σε αλλαγές και μετατροπές σε αντίθεση με τα θρησκευτικά δόγματα.Η επιστήμη προσπαθεί να ξεριζώσει τα λάθη, όχι να τα διαιωνίσει με το να απαγορεύει την κριτική όπως κάνουν οι θρησκείες. Kyprianos Christodoulides η αποδειξη ειναι η αληθεια κυριοι. ολα τα υπολοιπα ειναι θεωριες .καλο σας βραδυ.

- Robin Edison Έχετε σύγχυση, αλλά όπως είπατε είναι αργά για ευταξία. Όσο για την νοημοσύνη των επιστημόνων, είναι σε τέτοιο επίπεδο που η αυτοκαταστροφή είναι προ των θυρών. Καλή σας νύχτα με την προσδοκία - πίστη, ότι θα δούμε το φως της αυριανής ημέρας...!

- Nikos Kollias Robin Edison εχει σημασια οταν πεθανεις αν σε φανε τα τσακαλια ,η τα σκουλικια ??
- Kyprianos Christodoulides Κύριε Νίκο Κόλλια ,
Δέν ρωτάτε καλύτερα τήν Αντιγόνη (441 π.Χ.) τού Σοφοκλή ;
- Nikos Kollias Kyprianos Christodoulides ξερεις βεβαια οτι αυτα που λες ειναι απλα δικολαβιστικα,και δεν εχουν καμια λογικη !!

- Μιχαηλ Καρακατσανης ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΣ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΙΑΝΤΙΝΙΚΟΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ!!

- Μιχαηλ Καρακατσανης ανδρεας οικονομοπουλος ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΙΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ!!ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ;

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΑΓΑΠΗΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΘΑ ΣΕ ΦΑΝΕ ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ .ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝ ΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΦΕΡΕΙ.ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΛΟ ΛΙΙΑΝΤΙΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ!!

- Nikos Kollias Μιχαηλ Καρακατσανης αυτα που λεμε εμεις ,ειναι λογικα ,αυτα που λετε εσεις ειναι μεταφυσικα ,αφυσικα !!! τα οποια βεβαια δεν τα πιστευετε ουτε εσεις ,γιατι αν τα πιστευατε ,θα λεγατε αμαν και ποτε να πεθανετε να πατε στον ωραιο σας παραδεισο ,!!και δεν θα τρεχατε στους γιατρους και στους αγιους ,αλλα για πες μου ,τι γινεται τελικα αμα πεθανουμε ?παμε κατευθειαν στον παραδεισο ,η περιμενουμε την δευτερα παρουσια να κρινει ο γιαχβε ζωντας και νεκρους ???!!!χαχαχαχα .ξερω ,δεν θα απαντησεις ,σου βαζω δυσκολα !!
- Robin Edison Nikos Kollias "εχει σημασια οταν πεθανεις αν σε φανε τα τσακαλια ,η τα σκουλικια ??"Όχι περισσότερο σημασία έχει εάν δεν κατάφερες να ζήσεις ποτέ.
- Nikos Kollias Robin Edison καλο παραδεισο λοιπον ,σε ολους σας ,τελικα μονο η ψυχη θα ζησει απο οτι καταλαβα ,αρα ακυρη η δευτερα παρουσια !! που θα σηκωθουν οι νεκροι απο τους ταφους την φοβερα ημερα κυριου ,να κρινει ζωντας και νεκρους !!αυτο ναι λογικο ακουγεται,αντε γεια !!

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΜΑ Η ΠΙΣΤΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ.ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤ ΕΣΕΝΑ .ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Π.Χ.ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ .ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΑ ΥΤΟ ΤΟ ΠΙΟΣΤΕΥΕΙΣ.ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΤΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟ Η ΚΑΤΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ.ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙ ΜΗ ΙΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ!!ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΑΠΕΧΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΣΙΜΠΛΑΣ!!
- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ.ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΜΗΝ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ .Η ΜΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΚΟΜΑ .ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΗΜΙΜΑΘΗΣ.Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ.

- Kyprianos Christodoulides Οι Έλληνες, κύριε Καρακατσάνη, πάσχουμε από τήν πολλή εξυπνάδα μας. Άν περιοριζόταν σέ μάς μικρό τό κακό. Βλέπεις όμως ότι αυτοί που κυβερνούν τόν κόσμο όλο έχουν τήν ίδια πάθηση ! Οπότε, άντε νά βρούν τήν απόδειξη τής ψυχής, νά τή βάλλουν στό δοκιμαστικό σωλήνα τού εργαστηρίου καί νά μάς πούν : σωστά έχετε δίκιο ! Τόσο έξυπνοι περνιούνται.

- Nikos Kollias Μιχαηλ Καρακατσανης εχετε απορια πως περνουν οι ακτινες του ηλιου ενα διαφανο πραγμα ??? και καθουμε εγω και κουβεντιαζω μαζι σου ?? μα ουτε αυτο δεν εισαι ικανος να καταλαβεις ?? μα τοσο καρακατσανης !!?

- Μιχαηλ Καρακατσανης ΚΥΡΙΕ ΚΥΠΡΙΑΝΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ .ΑΠΛΑ ΜΙΧΑΛΗ .

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΩΡΑΙΑ ΡΕ ΚΟΛΛΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ .ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ .ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΕ ΔΩ .ΜΠΟΡΕΙΣ;ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΡΩΤΗΣΑ!!

- Kyprianos Christodoulides Μιχάλη, κάποιος εδώ μέσα "ζωο-πιθηκήθηκε". Προτιμά τή λογική στά ερωτήματα που θέτει καί δέν βλέπει πόσο τετράγωνη λογική έχουν τα ζώα, μεταξύ των οποίων οι πρόγονοί μάς, οι πίθηκοι. Άστα φίλε μου, άστα. Ζωο-πιθηκο- ποιηθήκαμε.

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΚΟΛΛΙΑ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΣΕΝΑ.ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ.ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ Η ΟΧΙ.http://www.newsbomb.gr/.../sygklonistikos-dialogos...
Συγκλονιστικός διάλογος… Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του στο αμφιθέατρο του…NEWSBOMB.GR

- Robin Edison Ο κ. Κόλλιας υποκρίνεται ότι δεν πιστεύει. Επί της ουσίας πιστεύει στα διανοήματά του δια μέσου των αισθήσεων του. Το συναισθηματικό ΕΓΩ του, έχει αντικαταστήσει τον Θεό. Αλλά από την άλλη μεριά επειδή δεν βρίσκει ανάπαυση, αντιστρατεύεται Αυτόν που δεν παραδέχεται ότι τον δημιούργησε εκ του μηδενός. Στην πραγματικότητα πιστοποιεί με την ενέργεια του αυτός και οι όμοιοι του, Το Είναι Εκείνου(Του Θεού) που δεν μπορεί να κατανοήσει.

- Kyprianos Christodoulides Μιχάλη, θα γράψω ένα βιβλίο με τίτλο "Ζωοπιθηκισμός". Θά σέ ενημερώσω. Θά είναι δέ γεμάτο από βιντεάκια - θά είναι τό συνοδευτικό δώρο τής αγοράς - μέ ζώα, που αποδεικνύουν πόσο λογικά είναι τά έμψυχα ζώα. Εκτός άν δέν είναι έμψυχα, οπότε, μάλλον, οι ζωόφιλοι θά μού κηρύξουν πόλεμο καί τζάμπα ο κόπος που θά κάνω.
Αχ! Τί κακός είναι ο κόσμος.

- Robin Edison Kyprianos Christodoulides Γιατί μειώνετε του πιθήκους κύριε Κυπριανέ; Δεν σας έχει πει κανείς ότι η τάξη του ανθρώπου είναι εκ φύσεως ανώτερη των άλογων ζώων και ότι κατά την προαίρεσή του γίνεται ο άνθρωπος εάν το επιλέξει πολύ χειρότερος αυτών ; Παρακαλώ να ανακαλέσετε.
- Kyprianos Christodoulides Καί άνθρωπος εν τιμή ών ού συνήκε. παρασυνεβλήθη τοίς κτήνεσι τοίς ανοήτοις καί ομοιώθη αυτοίς, κύριε Ρόμπιν.
- Kyprianos Christodoulides Ανακαλώ, ανακαλώ, ένα ποτήρι νερό.
- Robin Edison Έτσι μπράβο... δεν θα μας στείλετε στο τρελοκομείο εσείς...!
- Kyprianos Christodoulides Θά γίνω οικοσέξουαλ, είναι η μόνη λύση.
- Robin Edison Τότε θα έχετε μια ελπίδα να συνάψετε σχέση μέ τη συμπαντική οντότητα.
- Robin Edison Το ζώο με το κτήνος ταυτίζονται ;
- Kyprianos Christodoulides Ναί, κύριε Ρόμπιν, τό κτήνος μέ τό ζώο ταυτίζονται. Γιά τα κτήνη έχουμε την κτηνω-δία, γιά τά ζώα την ... ζωο-δία. Ναί, μάλιστα, μά τόν Δία !

- Nikos Kollias Robin Edison δεν αξιζει να απαντησω ,ειναι σαν να βλεπω εναν γαιδαρο στον δρομο μου ,και να του λεω καλημερα κυριε γαιδαρε ,οχι πως ο γαιδαρος δεν αξιζει ,αλλα δεν θα καταλαβει !!

- Kyprianos Christodoulides Καί τώρα, φίλοι μου αγαπημένοι, πάω να ξεχαρμανιάσω μέ τό σκύλο μου.
Όχι, όχι, πονηροί μου φίλοι. Τό "ξεχαρμανιάσω" σημαίνει "νά τόν βγάλω βόλτα". Γιατί δηλαδή ; Η βόλτα δέν είναι ένα άλλου είδους ... ξεχαρμάνιασμα ; Μόνο τό νά γράφετε στό ιντερνέτ είναι ;

- Robin Edison Nikos Kollias Κάντε μια προσπάθεια κ.Κόλλια, που ξέρετε μπορεί να καταλάβουμε κι εμείς τα γαϊδούρια. Παραθέστε τα επιχειρήματά σας εμείς είμαστε της πίστεως... πόσο μάλλον εάν κάποιος κομίζει αποδείξεις λέτε να μην καταλάβουμε ;

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΤΙ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΚΟΛΛΙΑ.ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΜΟΝΗ .ΕΣΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΗ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ.ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΕΙΣΜΑ!!

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΙ.ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ!!ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΓΑΙΔΑΡΟΥΣ ΗΣΥΧΟΥΣ!!ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΧΕΙΣ; ΚΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ Η ΛΙΑΝΤΙΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΥ!!ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ!!

- Kyprianos Christodoulides Ο μακαρίτης , θεός σχωρέστον, Λιαντίνης βρήκε τίς μυστικές μαύρες τρύπες τής γής - ναί, μήν γελάτε - μερικές (σημ. άν όχι όλες) βρίσκονται στόν Ταΰγετο. Μπήκε σέ μία από αυτές, διακτνίστηκε, καί μάς άφησε πίσω τόν σκελετό του ως απόδειξη ! Επειδή τά οστά (κόκκαλα) δέν διακτινίζονται. Είναι ανθεκτικά καί μένουν πίσω. Διακτινίζεται μόνο η σάρκα καί παρακαλώ, μήν γελάτε, μήν αμφισβητείτε αυτά που γράφω. Θέλετε απόδειξη ; Ρωτήστε τόν κ. Ρόμπιν καί θά σάς τήν προσφέρει.
- Robin Edison Δηλαδή ισχυρίζεστε κ. Κυπριανέ ότι βρίσκετε κάπου μόνο με σάρκα χωρίς σκελετό ; Εκπληκτικό... Αυτός κι ο Τιραμόλα !
- Kyprianos Christodoulides Κύριε Ρόμπιν, παρακαλώ όχι ειρωνείες. Φίλος μού έστειλε νά διαβάσω τί γράφει ένας ερευνητής σχετικά μέ τήν εξαφάνιση, ή έστω θάνατο, τού μακαρίτη Λιαντίνη. Η ιστοσελίδα αυτή, θεοσοφικού καί αποκρυφιστικού περιεχομένου, εξηγεί επακριβώς τί έγινε μέ τόν μακαρίτη καί γιατί ο καημένος προτίμησε ειδικά τήν σπηλιά (τρύπα ή οπή) αυτή στόν Ταΰγετο. Δεν συγκράτησα τόν τίτλο τής ιστοσελίδας Liantinis org. ή κάτι τέτοιο.

Καί τώρα "επί τής ουσίας". Ρωτά ο κ. Ανδρέας νά μάθει «πως το ξερετε κ.σταν οτι ο θεος ειναι αρσενικο;», κάτι δηλαδή που θυμίζει τό παρεμφερές ερώτημα τών Σαδδουκαίων πρός τόν Ιησού :
«23 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἦσαν δὲ παρ᾿ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 28 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι.»

Η απάντηση εδώ είναι σαφέστατη πρός τούς Σαδδουκαίους (οι Φαρισαίοι τό κατάλαβαν) αλλά ανεπαρκής καί απορριπτέα από τόν "αποδειξιμανή" κ. Οικονομόπουλο. Διάβασε όλες τίς θρησκείες, τίς απέρριψε καί έρχεται τώρα νά μάς υποβάλλει τό "αχτύπητο" ερώτημά του : Είναι άνδρας ή γυναίκα ο θεός σας» ; Καί άν είναι άνδρας πώς τό ξέρετε ;

Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε περί Θεού ή θεότητας, είναι οι υποστάσεις Αυτού : Πατήρ, Υιός Λόγος, Άγιον Πνεύμα καί αυτές οι υποστάσεις γνωρίζονται εις Χριστόν καί εις Εκκλησίαν εν Αγίω Πνεύματι. Νυμφίος ο Κύριος, νύμφη η Εκκλησία. Όποιος στερείται τού Μυστηρίου αυτού, δέν θά μπορέσει ποτέ νά συναισθανθεί, εννοήσει καί βιώσει κατά τήν καρδίαν, τό «ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι».

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Τά οικοσεξουαλικάΑφού είδατε τό βίντεο, διαβάστε αυτό :
http://www.huffingtonpost.gr/2016/11/20/gr-viral-ecosexuals-gi-pseydi-eidisi_n_13109434.html

Καί ολοκληρώστε τίς γνώσεις σας μέ αυτό :
http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/09/blog-post_1.html

Ακολουθούν σχόλια από τήν ιστοσελίδα κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ
- Kyprianos Christodoulides
Η σχέση μας μέ τή φύση, δέν είναι δυνατόν νά αποκλείει καί τήν ερωτική (πράσινη) τοιαύτη. Ας προετοιμαζόμαστε λοιπόν, γιά νά μην βρεθούμε πρό δυσάρεστων εκπλήξεων, όπως αυτή «στήν καρδιά τής Βάλια Κάλντα !»

Σημείωση
Τό άρθρο τής HuffPost Greece / Μαριαλένα Περπιράκη, είναι επιεικώς λίαν ασυνάρτητο. Όσον δέ τά αφορώντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ, αυτά εμπίπτουν τής αρμοδιότητας Ψυχιάτρου ή έστω ψυχο-θεολογο-κοινωνιολόγου καί όποιος βγάλει άκρη, έβγαλε.

- Μιχάλης Ριτσάτος
Δεν παρακολουθώ τσόντες ποτέ ..!

- Kyprianos Christodoulides
Ούτε κι εγώ Μιχάλη. Αλλά, αυτά που διάβασα - ήταν ο λόγος τού Μητροπολίτη Γρεβενών - μού έφεραν στό νού αυτά που είχα δεί καί διαβάσει καί ακούσει σχεδόν πρόσφατα. Όλα έχουν σχέση ... μέ τήν σχέση μας μέ τόν Θεό . Ιδού η απόδειξη :

Μητροπολίτης Γρεβενών : «Δυστυχώς ενώ στην φύση γινόμαστε πιο φυσικοί, η καθημερινότητά μας στην τσιμεντούπολη μας στέρησε να έχουμε φυσική σχέση με τον Θεό.» . Παρέλειψε το αυτονόητο, δηλαδή, «νά έχουμε φυσική σχέση μέ τόν φυσικό μας θεό», όπως έχουμε φυσική σχέση μέ τή φύση ( : «στην φύση γινόμαστε πιο φυσικοί»).

- Μιχάλης Ριτσάτος
Kyprianos Christodoulides, διάβασα το σχετικό άρθρο με την λειτουργία στο δάσος την 1η του Σεπτέμβρη !! Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, δεν έχει μείνει αμφιβολία. Το μόνο που μένει να αξιοποιήσει ο Κύριος, κάτι σαν έσχατη λύση, είναι το να επιτρέψει να αποκαλυφθεί ό ίδιος ο Αντίχριστος ώστε να καταλάβουν πλέον τίνος είναι αυτά τα καμώματα ακόμα και οι "τυφλοί". Απο εκεί και πέρα, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του!

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

«8 ποιήσατε οὖν καρπόν ἄξιον τῆς μετανοίας»


Kyprianos Christodoulides : Τό σχόλιο τού γράφοντος είναι συμπλήρωμα όσων έγραψε ο κύριος Μιχάλης Ριτσάτος. Τό ιστολόγιο «Αποτείχιση» είναι γνωστό γιά τίς προσπάθειες που καταβάλλει κατά τών Παλαιοημερολογιτών. Δέν είναι τό μόνο.

- Μιχάλης Ριτσάτος :
Σωστό. Πάντα όσοι παρανομούν, όταν συλληφθούν είτε από τις "αρχές" είτε και από την ίδια τους την συνείδηση , μεταμελούνται αρχικώς για τις πράξεις τους. Αυτή η μεταμέλεια όμως αν δεν συνοδευτεί από ειλικρινή μετάνοια αλλά και από διαρκεί έργα μετανοίας, κατά το ευαγγέλιο, φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση χειρότερη από ότι ήταν πρώτα !! Και στο βάπτισμα ο Ιωάννης αυτό τους τόνιζε και γι αυτό έλεγε "Ποιός σας συμβούλευσε να αποφύγετε την οργή του Θεού και έρχεστε να βαπτιστείτε δίχως ειλικρινή μετάνοια ?" Διότι τότε η κατάσταση του ανθρώπου αυτού, γίνεται χειρότερη από πρώτα !! Έτσι προσπαθούν να ξεγελάσουν και τον εαυτό τους και να παρασύρουν και άλλους για άλλοθι ! , με την δήθεν μεταμέλεια τους, ώστε να συνεχίσουν την ζωή τους και δεν έχουν καταλάβει ότι έτσι την χάνουν! Και εντάξει με τους "εμπόρους του λόγου" (κατά τον Άγιο Βελιμίροβιτς) άξιοι της τιμωρίας τους, όμως ποιός θα τους εμποδίσει να παρασύρουν και άλλες ψυχές? Να υποθέσω ότι μάλλον εμπνευστήκατε το άρθο σας, μετά από το πρόσφατο "διάγγελμα" - κήρυγμα γνωστού μητροπολίτη, που άρχισε να κατηγορεί τις δαιμονικές πρακτικές του Βατικανού και του πάπα, χωρίς όμως να έχει πρακτικά μετανοήσει ;

- Kyprianos Christodoulides :
Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στίς ρίζες τής Εκκλησίας, η οποία δομείται μέ τά "υλικά" (τρόπος τού λέγειν) τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης (Αγία Γραφή). Στίς ρίζες τής Εκκλησίας συμπεριλαμβάνεται τό Εορτολόγιο καί όχι τό φράγκικο ημερολόγιο, τό οποίο ασμένως δέχθηκε τό Πατριαρχείο Κων/πολης αρχής γενομένης από τά τέλη του 19ου αιώνα. Πρόθεση τών Φράγκων η συγχώνευση όλων τών εκκλησιών, τώρα καί όλων τών θρησκειών, αφού σ΄ αυτές (θρησκείες καί όχι εκκλησίες) συμπεριλαμβάνονται ο Μωαμεθανισμός καί ο Ιουδαϊσμός, καθώς προστάζει ο Σιωνισμός μέ τά όργανα που τόν υπηρετούν.

« 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, » έλεγε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, « 7 ἰδὼν πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα ».

Τί κάνουν όμως οι βαπτισμένοι δικοί μας Πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς καί λοιποί ποιμένες ; Καταγγέλλουν τόν Οικουμενισμό καί τούς οικουμενιστές, συνιστούν όμως στόν λαό τού Θεού νά εκκλησιάζεται εκεί όπου μνημονεύονται Οικουμενισμός καί οικουμενιστές ! Καί μάλιστα, μέ τό φράγκικο ημερολόγιο !!

Είναι αυτό "καρπός άξιος μετανοίας" ; Ασφαλώς, όχι, δέν είναι. Καί τί είναι ; Είναι η μισή αλήθεια καί μισή αλήθεια σημαίνει κάτι χειρότερο από ένα μεγάλο ψέμα. Όπως ήταν αυτό τού Αρείου, τής Χριστοτόκου, τής μιάς φύσεως καί η κορωνίδα μέ τό Φιλιόκβε. Υπάρχουν καί αρκετά άλλα, ενδεικτικά τής αμείωτης Πνευματομαχίας, που διεξάγεται εδώ καί δυό χιλιάδες χρόνια κατά τής θεότητας τού Αγίου Πνεύματος.

Θεός ο πατήρ, Θεός ο υιός, Θεός τό άγιον πνεύμα. Είς Θεός, μία η θεότης, μία καί η Αγία, καθολική καί αποστολική, Εκκλησία.

- «15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ( ... ) 25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.» (Ιν. ιδ΄) .
- « 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·» (Ιν. ιε΄).

Τό άρθρο ιστολογίου «Αποτείχιση» - αφορμή γιά νά κατατεθούν τά δύο σχόλια
(ιστοσελίδα φέησμπουκ)

Σε τελευταία ανάλυση τι άλλο είναι ο οικουμενισμός από το υπό τον ποντίφικα Πάνθεον της Ρώμης ? Οι ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας ... ΑΛΛΑ στο ΠΑΝΘΕΟ όλων των δαιμόνων δεν πρόσφεραν θυμίαμα ούτε ποτέ έπαυσαν να λένε οτι είναι ΠΑΝΘΕΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΑΠΩΛΕΙΑΣ ....
Οχι μόνο όσοι θυμίασαν αλλά και όσοι δια πλαγίας οδού πήραν πιστοποίηση οτι τάχα θυμίασαν εξέπεσαν της πίστεως .
Για τους οικουμενιστές είναι Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης και κοινωνούν απο το χρυσό ποτήρι της αποστασίας που είναι γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της αίρεσης της ληστρικής
Αν κλέψω ενα καρπούζι και μετανοήσω δεν πρέπει να βγάλω το καρπούζι απο την μασχάλη μου ? Αρκεί να λέω ήμουν με τους κλέφτες και τώρα δεν είμαι ? Αν μετανοήσει .... ένας εργάτης του οικουμενισμού ... αρκεί να λέει ήμουν μαζί τους αλλά δεν είμαι τώρα ? Δεν πρέπει να σταματήσει να συνιστά ως ιερά τα ανίερα ως Ποτήριο του Κυρίου το ποτήριο των δαιμονίων ?
Οι χριστιανοί δεν συγχέουν το ποτήρι των δαιμονίων με το Ποτήριο του Κυρίου .Και σήμερα όχι μόνο όσοι θυμίάζουν την παναίρεση αλλά και όσοι δια της πλαγίας προσπαθούν να μην υποστούν το κόστος της ομολογίας εκπίπτουν της πίστεως και όποιος συνιστά σε χριστιανούς να κοινωνούν στους ναούς της παναίρεσης το φίδι που ξεγέλασε την Εύα μιμείται .

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Αριστοκρατικός καί Λαϊκός Σιωνισμός, αναδημοσίευση από ιστοσελίδα Φέησμπουκ

Αριστοκρατικός καί Λαϊκός Σιωνισμός

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218126878716846&id=100015586068347

Σχόλιο
- Kyprianos Christodoulides : Μετά από αυτά που μάς έγραψες καί διαβάσαμε, κε. George Makris II, θά πρέπει νά προσθέσεις κάτι ακόμη. Ότι ο λαϊκός καί ο αριστοκρατικός Σιωνισμός έχουν κοινή συνισταμένη τους, εμφανώς πλέον σήμερα, τόν κοινωνισμό ή καί άλλως σοσιαλισμό. Κύριος εκφραστής αυτών η (αναπόφευκτα) ελεγχόμενη καί καθοδηγούμενη (από τούς αριστοκράτες) Δημοκρατία τής απάτης, τής ψευτιάς καί τής πλαστογραφίας ιερών Γραφών καί Κειμένων : «25 ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος·».

Οι άθλιοι πολιτικοί δέν άφησαν έξω από τήν ατζέντα τους ακόμη καί αυτή τήν περίφημη λέξη, τή λέξη αξιοπρέπεια, όταν είδαμε τούς ημέτερους "κοινωνιστές" νά διαστρεβλώνουν τό Δημοψήφισμα καί από όχι νά τό κάνουν ναί. Οι ψηφοφόροι έπρεπε νά φάνε πάλι Ham and Eggs ! Δέν γνώριζαν, στή γλώσσα που τούς έμαθαν, ότι υπάρχει κι άλλο φαγητό. Ζήτησαν Macaroni, αλλά δέν ήξεραν πώς αυτό σερβίρεται. Τόση τύφλα έχουν.

George Makris II μαζί με George Makris.
21 Αυγούστου στις 6:47 μ.μ.

Όταν ήμουν μικρότερος είχα πειστεί ότι η πατρίδα μας η ΕΕ ήταν μονόδρομος και ότι αποτελούσε τάχα το αντίδοτο στην εντροπία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, σήμερα όχι. Όταν ήμουν μικρότερος είχα πειστεί ότι η ΦΑΔ (Φιλελεύθερη Αστική Δημοκρατία), την οποία συνεπάγεται η Κοινοδημοκρατία και η Βρυξέλλα, έχει το ηθικό πλεονέκτημα να ασκήσει κριτική εκ βάθρων στο ναζισμό και τον κομμουνισμό για το blood bath του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα όχι. Όταν ήμουν μικρότερος είχα πειστεί ότι η πατρίδα μας η ΕΕ θα αποτολμήσει, παρά τις αυτοαναιρέσεις της, να σταθεί ψύχραιμα και τίμια απέναντι στην ιστορία, σήμερα όχι. Όταν ήμουν μικρός πολύ μικρός και θύμα είχα πειστεί για τα καλά ότι η Γερμανία θα ξαναδιάβαζε τον Μπίσμαρκ, τον Σμίττ και τον Κλαούζεβιτς και θα έβρισκε την συγκολλητική ουσία της πολιτικής της ολοκλήρωσης στις στάχτες του διαχρονικού εαυτού των Ευρωπαϊκών Εθνών, σήμερα όχι. Όταν ήμουν μικρός πολύ μικρός και θύμα είχα πειστεί για την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει μονό ένας εχθρός, οι κόκκινοι, σε κάθε τους απόχρωση, από σκληρούς σταλίνες και φρικιά μέχρι τους γραμσιστές και ευρωκομμουνιστάδες, σήμερα όχι. Όταν ήμουν μικρότερος όχι πολύ μικρός αλλά πραγματικά μικρός στην αντίληψή και μέγα θύμα είχα πειστεί ότι η Μπλακ Ρίμπον Ντέυ, η Μαύρη Βίβλος του Κομμουνισμού και οι ντιρεκτίβες συμπαράστασης στα θύματα του πολέμου και των ολοκληρωτισμών είχε νόημα, σήμερα όχι.

Σήμερα ξέρω ότι η ΕΕ είναι η άλλη όψη της μεταπολίτευσης. Σήμερα ξέρω ότι κανένα ηθικό πλεονέκτημα δεν υπάρχει στο προνόμιο των νικητών να διαστρεβλώνουν την ιστορία. Σήμερα ξέρω ότι η Ευρώπη ενώνεται μόνο με όπλα και υπό καθεστώς εξωγενούς κινδύνου. Σήμερα ξέρω οτι η ΕΕ διαβάζει μόνο Γκράμσι και Σχολή της Φρανκφούρτης. Σήμερα ξέρω ότι δεν κινδυνεύω από κανέναν ναζί αλλά και κανέναν σοβαρό κομμουνιστή αλλά από το υδροκέφαλο γραφειοκρατικό κτήνος των Βρυξελλών. Σήμερα ξέρω ότι τυραννία ΕΙΝΑΙ η γερμανοκρατούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ξέρω ότι θύμα ειμαι μόνο εγώ, θύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα ξέρω γιατί μεγαλώνοντας γνώρισα μόνο μία διάκριση: πατριώτες και διεθνιστές - άνθρωποι ελεύθεροι και δούλοι._

Οι ναοί τής Δεσποτοκρατίας νά αδειάσουνΑπό τό ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός" τά κατωτέρω ( http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/08/2_23.html ) :

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. ΑΙΣΧΟΣ : ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ τον ιερέα π.Φώτιο Τζούρα και τα 2 ανήλικα παιδιά του. ΠΟΙΟΣ λέτε να κρύβεται πίσω από την απόφαση αυτή ;;;

Εδώ και καιρό προβάλουμε τον άξιο ιερέα π.Φώτιο Τζούρα που -παρά τα σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και παρά την πενιχρή οικονομική του κατάσταση-  στάθηκε στο ύψος του ως ορθόδοξος κληρικός, δεν πρόδωσε την ορθόδοξη πίστη μας και ΔΙΕΚΟΨΕ πρόσφατα, την μνημόνευση του μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου, αντιδρώντας έτσι στην ψευδοΣύνοδο της Κρήτης και στην αίρεση του Οικουμενισμού.

Όπως πληροφορηθήκαμε προχθές, Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κερκίνης κ. Καρατζίκος Θεόδωρος, κατ' εντόλήν του Δημάρχου Σιντικής Φώτιου Δομουχτσίδη τηλεφώνησε στον π.Φώτιο και του ανακοίνωσε προφορικά ότι μέχρι τέλος του μήνα (Αυγούστου 2017!) θα πρέπει να αποχωρήσει ΑΜΕΣΑ από την οικία, που του έχει παραχωρηθεί για στέγαση από τον τοπικό Δήμο (ο ιερέας διαμένει εκεί, στο χωριό, με τα 2 ανήλικα παιδιά του εδώ και περίπου 6-7 έτη).

Δεν θέλει μυαλό να καταλάβουμε ποιος κρύβεται πίσω από την απόφαση αυτή. Δεν μπορεί ξαφνικά ο Δήμαρχος να θυμήθηκε ότι είχαν δώσει εδώ και πολλά χρόνια μια οικία για δωρεάν στέγαση του π.Φωτίου και των παιδιών του (η πρώην πρεσβυτέρα έχει εγκαταλείψει την οικογένεια αφήνοντας τα παιδιά στον π.Φώτιο).

Δυό χιλιάδες χρόνια η ιστορία συνεχίζεται, ολόιδια. Κάποτε, στον καιρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,  οι Φαρισαίοι, αργότερα δεσποτάδες πχ κατηγορούσαν τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ως "αιρετικό"! (δείτε εδώ), στις μέρες μας, οι δεσποτάδες της Ιεραρχίας της "Εκκλησίας της Ελλάδος", τρίζουν τα δόντια τους και κατασπαράσσουν ΚΑΘΕ ιερωμένο που έχει ακόμη αξιοπρέπεια και ορθόδοξο φρόνημα.

Σε μόλις 1 χρόνο γεμίσαμε ετικέτες:
"Δίωξη π.Φωτίου Τζούρα"
"Δίωξη π.Παΐσίου Παπαδόπουλου"
"Δίωξη π.Μαξίμου Καραβά"
"Διώξεις Αγιορειτών"
"Διώξεις Κρητικών ιερέων"
"Δίωξη π.Νικολάου Μανώλη" ...
(επιπλέον διώχθηκαν αλλά δεν κάναμε ξεχωριστή ετικέτα: π.Θεόδωρς Ζήσης (Θεσσαλονίκη), π.Φώτιος Βεζύνιας (από τον μητροπολίτη Λαγκαδά), π.Ιγνάτιος Σέρρας (Κεφαλλονιά), π.Μωυσής (μονή Προφήτη Ηλία Πρέβεζας), π.Μόδεστος Διασάκης Επταχώρι Καστοριάς, π.Ευστράτιος (μετόχι "Άξιον Εστί" της Μ.Λαύρας στην Βαρυμπόμπη), μοναχοί από το Χιλανδάρι, την Κουτλουμουσίου, την Μεγίστη Λαύρα κλπ)


Η πιο ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΙΔΑ στην ιστορία της εκκλησίας της Ελλάδος, γράφεται σήμερα.
Όλοι οι πιστοί οφείλουμε ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ.

Σχόλιο
Κυπριανός Χ.

Τά όργανα τής Τοπικής αυτοδιοίκησης : Δεσποτοκρατίας καί Πολιτειοκρατίας, δέν πρόκειται νά δώσουν σημασία στίς αντιδράσεις, που συνιστώνται κι εσείς υποδείξατε. Καρφί δέν τούς καίγεται. Η ενδεδειγμένη αντίδραση, κατά τήν γνώμη μου, είναι νά αδειάσουν οι ναοί τού Δεσπότη από τούς πιστούς. Στέγη καί σκέπη υπάρχει, αρκεί νά τό θελήσουν. Καί ένα δεύτερο βήμα είναι, νά γράψετε, εσείς καί άλλοι, ότι οι πιστοί οφείλουν νά απέχουν από τό έωλο Σύστημα τής σιωνιστικής ψήφου καί τής άμεσα εξαρτημένης από αυτή καί αυτούς Δημοκρατίας τής ψευτιάς καί τής απάτης.

Φτάνει πιά, τούς μάθαμε, τούς γνωρίζουμε καλά, δέν πάει άλλο. Είμαστε λίγοι, είμαστε μικροί, Μεγάλος είναι ο Θεός :
«... ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με. ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.».

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Μαθησιακή προαίρεση σέ νεο-ορθόδοξη διαστροφή καί αλλοτρίωση

Τά σχόλια που ακολουθούν έχουν αφορμή άρθρο-σχόλιο, τού γράφοντος. Είναι συγκεκριμένα τούτο : http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/08/blog-post_14.html .
Δημοσιεύθηκε σέ ιστοσελίδα τού φέησμπουκ :
https://www.facebook.com/kypchri/posts/10209959196751887- Μιχάλης Ριτσάτος :
Προφανώς δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη και αυτό αποδεικνύεται μαθηματικώς από τα εκλογικά ποσοστά,. Το ποσοστό όμως που εξέλεξε τον ηγέτη "αυτού" προφανώς έχει την ευθύνη (ειδικά ως προς το μέρος της ηθικής-θρησκευτικής ταύτισης του) και μάλλον "χάρη" της παιδεύσεως του μέρους αυτού του λαού, γίνεται και η παραχώρηση εκ Θεού. Όσοι δεν τον αποδέχονται για ηγέτη τους και δεν συμφωνούν με τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του ασεβούς ηγέτη (και των λειτουργών αυτού!), (ειδικά ως προς το μέρος της ηθικής-θρησκευτικής ταύτισης) παρ΄ ότι υφίστανται την ασεβή άσκηση της κοσμικής εξουσίας του, έχουν την επιλογή να θεωρούν ως πραγματικό βασιλέα - ηγέτη τους τον "Χριστό" και τους λειτουργούς Αυτού. Αυτό νομίζω εννοεί όταν λέει «Κριτής σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται. 2 κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν. 3 βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν.». Θα χαθεί λοιπόν ο λαός του απαίδευτου βασιλέα ! ενώ η " πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν" ... (εδώ νομίζω υπονοεί και αυτό που εμείς λέμε εκκλησία του Θεού η οποία θα υπάρχει έως της συντέλειας εφ΄ όσον σε αυτήν ο Θεός θα δώσει ηγέτη κατά την καρδίαν Αυτού!). Ακόμα και όλη η φράση είναι μια παραβολή της πνευματικής - θρησκευτικής ηγεσίας που αποδέχεται ο λαός της κάθε "εκκλησίας". Γίνεται εμφανέστερο λοιπόν το αποτέλεσμα της διαφοράς ηγέτη στο επίπεδο της "εκκλησίας" παρά στο πολιτικό - κοσμικό επίπεδο.

- Kyprianos Christodoulides :
Θά έλεγα ότι συμφωνώ μαζί σου, Μιχάλη Ριτσάτο, μέ μόνη τήν επιφύλαξη γιά τόν στίχο 3. Επειδή, φρονώ, ότι η Εκκλησία είναι μεν συνετή, από τήν άλλη, όμως, δέν είναι ο δυνάστης μας. Η αναφορά τού στίχου 3 απευθύνεται σέ «λαό απαίδευτο», ο οποίος, μέ τά σημερινά δεδομένα, κατηχείται μέ τήν "σύνεση" - ποιά σύνεση, αλήθεια ; - τών Σιωνιστών καί τών υποτακτικών τους . Κατήχηση στήν αίρεση καί σέ δόξα αλλότρια τής καθ΄ ημάς πίστεως, μάς κάνουν οι οικιστές - εγχώριοι καί ξένοι - δυνάστες μας. Η προαίρεση τού απαίδευτου λαού έχει πλήρως διαστραφεί καί καταποντίζει τίς απομένουσες ελάχιστες, εν Χριστώ Ιησού καί Θεό ημών, νησίδες μαθησιακής προαίρεσης.

Επισκοποκεντρική εκκλησία


Από ιστοσελίδα φέησμπουκ δύο σχόλια :

- Robin Edison :
Ερωτική συνάντηση με τον Χριστό, προωθώντας επισκοποκεντρική εκκλησία, είναι αδύνατη.

- Kyprianos Christodoulides :
Μά, τί είναι αυτό που γράψατε κύριε Ρόμπιν ; «Ερωτική συνάντηση με τον Χριστό, προωθώντας επισκοποκεντρική εκκλησία, είναι αδύνατη» ; Συνέλθετε, σάς παρακαλώ, διότι είμαι υποχρεωμένος νά σάς επαναφέρω στήν τάξη τής ... «ερωτικής συναντήσεως με τον Χριστό », όπως μάς συνιστά ο αρθρογράφος κ. Μπουγάς. Σημειώσατε, απηχεί τον Περγάμου Ζηζιούλα καί τόν εγχώριο "his master voice" Γιανναρά.

Προσέξτε λοιπόν. Το κεντρικό πρόσωπο κάθε επισκοπής είναι ο εκάστοτε επίσκοπος, αυτός δέ, ευρίσκεται εις τόπον καί τύπον Χριστού. Είναι έτσι ή δέν είναι, κύριε Ρόμπιν ; Είναι χωρίς πολλά λόγια. Οπότε, οι ερώμενοι (οι εραστές) τόν Κύριο, ερώνται τόν επίσκοπο τής επισκοποκεντρικής περιοχής όπου ζούν. Πείτε μου, λοιπόν, πώς θά αντιδράσει τό κεντρικό πρόσωπο της (επισκοποκεντρικής) περιοχής. Θά δεχθεί τόν έρωτα του ποιμνίου, τών πιστών θέλω νά πώ, ή θά τόν απορρίψει ; Μάλλον τό πρώτο θά γίνει, αφού τό λέει η φύση, παρέα μέ τόν Φρόιντ (αρχή τής ηδονής), συμφωνούσης καί τής εν Κολυμβαρίω συνόδου.

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, ο επίσκοπος καθίσταται διδάσκαλος τής ερωτικής συνάντησης μέ τόν Χριστό, η επισκοποκεντρική εκκλησία γίνεται θεσμός (Κολυμπάρι), καί η ερωτική σχέση επισκόπου καί ποίμνης, κάνει δεκτό κάθε αίτημα ερωτικής σχέσης !

Καταλαβαίνετε, νομίζω, τί θέλω νά γράψω. Αν όχι, τότε σάς συμβουλεύω νά συγκατανεύσετε στήν παιδεραστία, στήν κτηνοβασία, στούς γάμους καί στίς υιοθεσίες ατόμων ιδίου φίλου, τέλος δε, νά συμμετάσχετε ως θεατής ή ως παρελαύνων στά παγκοσμίου ενδιαφέροντος γκέη πράιντ. Διαφορετικά, ο πέλεκυς τής πολιτικής καί τής θρησκευτικής ορθότητας, θά σάς κόψει (τυχαίως) τήν κεφαλή. Κάποιος ενδεής οικονομικός μετανάστης θά βρεθεί (τυχαία) στόν δρόμο σας ή θά μπεί (κατά τό συμβεβηκός) στό σπίτι σας, γιά νά αντεπεξέλθει στά δεινά τής προσφυγιάς.

«Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.».

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Οι άρχοντες καί ο λαός


Αφού διαβάσετε πρώτα τό άρθρο στόν επισυναπτόμενο δεσμό, δείτε στήν συνέχεια καί τά δύο σχόλια που ακολουθούν :

http://aktines.blogspot.gr/2011/11/blog-post_1212.html

- Σχόλιο Πρώτο :
Θα μου επιτρέψετε μόνο μία παρατήρηση. Στο Ιερ. γ' 15 λεέι ακριβώς «καὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας κατὰ τὴν καρδίαν μου, καὶ ποιμανούσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ' ἐπιστήμης». Ο Κύριος λέει ότι θα δώσει άρχοντες σύμφωνα με το δικό Του θέλημα, «κατὰ τὴν καρδίαν μου» και όχι «συμφώνως πρὸς τὰς καρδίας σας». Άρα κρίνεται άστοχη η παρεμβολή του Ιερ. γ' 15.

Δε λέω ότι είμαι αντίθετος με το κείμενο απλά με την χρησιμοποίηση αυτού του στίχου. Κακοποιούν που κακοποιούν οι αιρετικοί και οι οικουμενιστές την Αγ. Γραφή και την Παράδοση, τουλάχιστον ας προσέχουμε την μετάφραση και την ερμηνεία δυσνόητων σημείων. Σας ευχαριστώ.

Ένας φοιτητής Θεολογίας

- Σχόλιο Δεύτερο :
Τό ανωτέρω, που ακολουθεί τήν ανάρτηση αυτή τών ΑΚΤΙΝΩΝ - τό γράφει ένας φοιτητής τής Θεολογικής - δείχνει σέ τί βάραθρο έχουν πέσει τά κατά τά άλλα ορθόδοξα, εφημερίδα καί ιστοσελίδα, ενημερωτικά μέσα τής ταλαίπωρης πατρίδας μας. Καί ακόμη, συμπληρωματικά αυτών που γράφει ο φοιτητής τής Θεολογίας, είναι και αυτό που ακολουθεί από τήν Σοφία Σειράχ, Κεφ. 10 :

«Κριτής σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται. 2 κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν. 3 βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν.».

Οι μεταφραστικές λαθροχειρίες δέν πιάνουν ακόμη τόπο. Έτσι, λοιπόν, «... κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν» καί ερευνητέο κατά πόσον ευσταθεί ο τίτλος, στό άρθρο τής εφημερίδας "Ορθόδοξος Τύπος" καί η αναδημοσίευση από τό ιστολόγιο "ΑΚΤΙΝΕΣ". Ακόμη, ερωτάται, μήπως θά έπρεπε νά ζητήσουν συγγνώμη από τό αναγνωστικό τους κοινό, στό οποίο φορτώνουν τίς ευθύνες, γιά τό σημερινό μας κατάντημα, πράγμα τό οποίο απηχεί τό στερεότυπο γενικό αξίωμα περί συλλογικής ευθύνης.

Όχι, συλλογική δέν είναι η ευθύνη μας. Οι ανάξιοι "κριτές" μετά τών λειτουργών τους καί οι άθλιοι "ηγούμενοι" (πολιτικοί καί θρησκευτικοί) ευθύνονται γιά τά δεινά ( : πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν)  που μάς βρήκαν από τούς δήθεν συνετούς δυνάστες μας. Κανείς άλλος. Τό ενδιαφέρον όλων αυτών είναι πώς νά κρατηθούν στά υψηλά τους αξιώματα, παρέχοντας δικαίωμα ψήφου ακόμη καί σέ έγκλειστους φυλακών, βεβαίως, λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η λεγόμενη «κοινωνική επανένταξη» είναι τό ζητούμενο του - λεγόμενου κι αυτού - «σωφρονιστικού» (sic) συστήματος Δυτικών προτύπων, όπου γίνεται πλέον εμφανέστατη η άμιλλα μεταξύ προοδευτικότητας καί εγκληματικότητας. Η περιθωριακή μάζα τών αντιεξουσιαστών, τών αναρχοαυτόνομων καί λοιπών ετεροτήτων καί ιδιαιτεροτήτων κρίνει πάντα τό εκλογικό αποτέλεσμα. Η δημοκρατία, ως γνωστόν, δέν έχει καί δέν είχε ποτέ αδιέξοδα, ούτε μέ τον φασιστοναζισμό, ούτε μέ τόν μπολσεβικισμό ! Πώς είναι δυνατόν νά έχει τώρα, όπου όλοι θά είμαστε σέ λίγο αποδεδειγμένα - μέ τσιπάκι - νομοταγείς ;

Εκκλησιαστικότητα ή Θρησκευτικότητα ;

Αφού πρώτα διαβάσετε αυτό καί τά παρακάτω, στόν επισυναπτόμενο σύνδεσμο, δείτε καί το σχόλιο, άν σάς περισσεύει χρόνος :

«Η σύγκρουση ανάμεσα στην θρησκευτικότητα, και την εκκλησιαστικότητα κυριαρχεί για μιαν ακόμη φορά στον ελλαδικό χώρο, με αφορμή την ενδεχόμενη κατάργηση του εκκλησιασμού στα Δημοτικά σχολεία, λόγω της ψηφίσεως νόμου, δια του οποίου την απόφαση για εκκλησιασμό των μαθητών του Δημοτικού λαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Βεβαίως το Ελλαδικό Υπουργείο Παιδείας δεν προβαίνει στην ψήφιση νόμου συμφώνως με τον οποίο θα ήταν ξεκάθαρη η κατάργηση του εκκλησιασμού, του αγεληδόν εκκλησιασμού, του εκκλησιασμού παρωδία τις περισσότερες φορές, αλλά δίνει την δυνατότητα σε κάθε Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει περί της πραγματοποιήσεως του εκκλησιασμού. ( ... ) Εν κατακλείδι ο εκκλησιασμός δεν είναι αποτέλεσμα απόφασης Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά αποτέλεσμα ερωτικής συναντήσεως με τον Χριστό .» (Από ιστολόγιο amen.gr)
https://getpocket.com/a/read/1853944287

Σχόλιο
Τό άρθρο είναι μιά ακόμη νεο-ορθόδοξη "μπουρδολογία" μέ άρωμα σχέσης, καί μάλιστα ερωτικής ! Αυτή μάς δίνει τήν λύση στό μπέρδεμα : θρησκευτικότητα ή εκκλησιαστικότητα ;

Τίποτα από όσα γράφει τό άρθρο δέν είναι ορθόδοξο. Επειδή, απλά καί μόνο, η Σύναξη τών πιστών ( : κλήρου καί λαού ) είναι συμμετοχή στό μέγα άθλημα τής εν Χριστώ ζωής, δηλονότι, στήν Αλήθεια.

Όπου απουσιάζει η αλήθεια, η εν Χριστώ Ιησού αλήθεια, τότε μπορούμε νά γράφουμε ο,τιδήποτε, προκειμένου νά αντιδιαστείλλουμε τήν θρησκευτικότητα από τήν εκκλησιαστικότητα, φεύ, οδηγούμενοι ανεπαίσθητα σέ "αγεληδόν" εκκλησιασμό μέσω σχέσης ερωτικής. Οπότε, όλα βαίνουν καλώς, ορθοδόξως καί χριστιανικώς !

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Συναλλαγές μέ βραχιολάκι


Από τήν εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ : «Το i-bank payband Visa θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας από τις 19 Ιουνίου 2017, ενώ η φόρτισή του θα γίνεται και μέσω των εφαρμογών i-bank internet banking, i-bank mobile banking και του i-bank Pay.»

Σχόλιο Κυπριανός Χ.

Είναι κι αυτή η φόρτωση, πανάθεμά την. Μπαταρίες βλέπεις. Ενώ, άν ήταν λίγο ακόμη εξυπνότερο τό βραχιολάκι, θά φόρτιζε μέ τήν ενέργεια - είπαμε, όλα είναι ενέργεια - τού ανθρώπινου σώματος. Κάτι που, ίσως, θα γίνεται μέ τό ενσωματωμένο τσιπάκι. Προβλέπω, θά τό έχουμε σέ λίγο. Οι σπόνσορες ( : Τράπεζες ) δέν φείδονται χρημάτων καί οι ερευνητές αγωνίζονται νά γράψουν ιστορία, νά αφήσουν πίσω τους τό όνομά τους.

Υστερόγραφο
Είπαμε, όλα είναι ενέργεια, όλα όμως είναι καί σχέση ! Άρα, προβλέπω η προετοιμαζόμενη νέα πανορθόδοξη σύνοδος, θά γνωμοδοτήσει βάσει τού «όλα είναι ενέργεια». Ας είμαστε λοιπόν έτοιμοι, διότι "ουαί καί αλίμονο" σέ όποιον τολμήσει νά αμφισβητήσει τό κύρος της καί, ασφαλώς, τήν ... αγιότητά της.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Μέ τόν Θεολογικό Σύνδεσμο Λάρισας


Στήν ιστοσελίδα "Θεολογικός Σύλλογος Λάρισας" (*) δημοσιεύθηκε ένα άρθρο υπογραφόμενο μέ τά αρχικά Κ.Ν. Ακολουθούν τά σχόλια, δικά μου καί τού αρθρογράφου, πληροφοριακά δέ, τό εν λόγω ιστολόγιο μού έκλεισε, στή συνέχεια, τήν πόρτα :
«Η εγγραφή σας για σχόλια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση kyprianos01@gmail.com) έχει ακυρωθεί για αυτήν την ανάρτηση.»

Ιδού λοιπόν τά σχόλια :

- Kyprianos Christodoulides18 Ιουλίου 2017 - 10:04 μ.μ.
 «RELIGIOUSnet - Larissa Societatis theologorum - העמותה של תיאולוגים» Μήπως μπορεί ο συντάκτης τού άρθρου Κ.Ν νά μας πεί, τί σκοπό εξυπηρετεί αυτό εδώ : «העמותה של תיאולוגים» ; Σέ ποιούς απευθύνεται τό άρθρο, πέρα από τούς γνωρίζοντες τήν ελληνική καί, υποτυπωδώς έστω, τό «Larissa Societatis theologorum»; Είναι μήπως ενδιαφερόμενοι διά τά δικά μας συμβαίνοντα περισσότερο από τά δικά τους ;
Πέρα όμως από αυτό, από πότε τά ενύπνια (όνειρα) γερόντων γίνονται δεκτά στήν καθ΄ ημάς ασκητική, νηπτική καί φιλοκαλική, Παράδοση ; Τί συμβαίνει τέλος πάντων ; Αλλά υπάρχει καί κάτι ακόμη. Είναι γνωστό ότι τό γένος μας φημίζεται γιά τόν εύπιστο, ευσεβή καί φιλόθρησκο χαρακτήρα του.( Παρένθεση, τό τελευταίο είναι κοινό χαρακτηριστικό πολλών λαών ). Τούτο μαρτυρείται από τήν ομιλία τού απ. Παύλου στήν Πνύκα.
Μήπως λοιπόν εκεί στηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια των ψευδοχριστιανών - οικουμενιστών καί μή - δήθεν Ορθόδοξων, οι οποίοι επικαλούνται ενύπνια γερόντων (υποτίθεται αγίων) γιά νά πείσουν τό συστηματικά ακατήχητο λαϊκό σώμα τής Εκκλησίας ότι «δέν τρέχει τίποτα», μέ όσα ανατριχιαστικά στό χώρο τής πίστεως βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε καί ζούμε σήμερα ;
Τά γράφω αυτά, διότι σέ τελική ανάλυση, τό άρθρο από τήν "Larissa Societatis theologorum - העמותה של תיאולוגים", κατατείνει στήν προσπάθεια νά πείσει τόν αναγνώστη του στό «εσύ πήγαινε στήν εκκλησιά νά σώσεις τήν ψυχούλα σου καί άσε όλα τά άλλα».
Η μόδα τών αποτειχίσεων τού Θεολογικού Συνδέσμου τής Λάρισας καθιστά επίκαιρη καί σύγχρονη τήν ανακαινισμένη παλαιά μόδα τής ουνιτικής ενσωμάτωσης μέ τήν ψευδοεκκλησία τής σχέσης καί τής ενστικτώδους ακάθαρτης αγάπης.
Διερωτώμαι, μήπως πρέπει νά προστεθεί στήν νοερά ευχή καί τό «Κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ θεού, καθάρισόν μου τήν καρδίαν». Είμαστε άνθρωποι καί ως άνθρωποι, οφείλουμε νά ελέγχουμε καί τά μή βλεπόμενα : «1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων».( Εβ. ια΄ ).

- N. K.19 Ιουλίου 2017 - 2:13 μ.μ.
 θα σου απαντησω εν μερει χαριν προτροπης του ιστολογου και μονον, διοτι δεν βλεπω στο σχολιο σου κατι που να χρηζει απαντησεως ιδιαιτερης. φερεσαι ασεβως αναφερομενος σε συγχρονους γιγαντες της Εκκλησιας. δεν ξερω αν εσυ πιστευεις στα ενυπνια ή στα οραματα των αγιων, αλλα η Εκκλησια πιστευει. Να σου θυμισω τα ενυπνια του απ. Πετρου και τα οραματα του Παυλου στις Πραξεις; δεν θα μακρηγορησω. Οποιος θελει αποτειχιζεται, ερειδομενος στα δικα του ενυπνια... τον απλο λαο μη σκανδαλιζετε και μην παρασυρετε, διοτι εχετε μεγαλη αμαρτια

- Kyprianos Christodoulides 20 Ιουλίου 2017 - 3:04 π.μ.
«23 ... ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν·» (Λκ. δ΄)
 Συγκρίνονται οι οράσεις των Απ. Παύλου, Πέτρου καί πολλών άλλων, μέ τά ενύπνια τών συγχρόνων γερόντων ; Οι οποίοι, μάλιστα, φέρονται ως διορατικοί κλπ. ;
Αλλά σέ καιρούς, όπου η λοιμική τού οικουμενισμού - ένας θεός γιά όλους - μάς έχει κυριεύσει, τί κάνει, τί έκανε τό διορατικό χάρισμα, καί τί μάς είπαν οι χαρισματούχοι γέροντες, ώστε νά μή τήν "πάθουμε" σάν τίς μωρές παρθένες ; Συμβαίνει κάτι ή "δέν τρέχει τίποτα" ; Σώνεται τό λαδάκι μας ή μάς φθάνει ; Θά μάς ανοίξει τήν πόρτα ο νυμφίος ή θά μας πεί « ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς» ;

Παρεμπιπτόντως, σάς πληροφορώ ότι δέν βλέπω οράματα, ούτε ενυπνιάζομαι. Μού αρκεί η κατάθεση ομολογίας καί μαρτυρίας τού (όχι δικού μου) Λόγου τής αληθείας, η οποία, θλιβερόν ειπείν, διώκεται ανηλεώς από τούς υποτιθέμενους "φύλακες Θερμοπυλών" καί μάλιστα «όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε» (Κ. Καβάφης).
Οι Μήδοι, αγαπητέ κύριε, διάβηκαν καί η εκκλησία τους, χάρισμά σας. Τήν προστατεύει ο θεός τών Μήδων, ο οποίος τούς διαβεβαιώνει ότι όσοι είναι εντός αυτής σώζονται. Οι εκτός αυτής, που καταγγέλλουν τόν ψευτοθεό τών Μήδων, είναι χαμένοι, είναι θύματα του αρχεκάκου όφεως, είναι μιαροί "αυτοέγκλειστοι στα εθνικιστικά και φονταμενταλιστικά καβούκια τους" (sic), τέλος δέ, "ανιάτως νοσούν από τήν ψυχική καί πνευματική ασθένεια τού ζηλωτισμού", όπως διορατικά - διαγνωστικά, γράψατε.

«23 ... ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν·» (Λκ. δ΄). Κανείς προφήτης στόν τόπο του καί ουδείς ιατρός τού εαυτού του. Ο θεός τών Μήδων μάς δολοφονεί.

- N. K.20 Ιουλίου 2017 - 3:31 π.μ.
αγαπητε Κυπριανε, φαινεται πως δεν ανηκεις στην Εκκλησια. Μαλλον σε καποια σχισματικη παρασυναγωγη παλαιοημερολογιτων. αρα σε μια ανυποστατη εκκλησιαστικα ανθρωπινη συναξη. φαινεται αυτο απο τον απαξιωτικο τροπο με τον οποιο μιλας για συγχρονους αγιους. ειναι καθαρα βλασφημος. αμφισβητεις την Χαρη του Πνευματος στη σημερινη Εκκλησια και τις θεοπτικες εμπειριες τις περιοριζεις στα πρωτα μεταποστολικα χρονια. το ιδιο αμαρτημα επεσημανε και ο αγιος Συμεων ο Ν. Θεολογος στην εποχη του. και ξερεις πώς το χαρακτηρισε; Βλασφημια του Αγιου Πνευματος. σε αυτο το αμαρτημα υποπιπτεις. ευχομαι να μετανοησεις

- Kyprianos Christodoulides 20 Ιουλίου 2017
«Η εγγραφή σας για σχόλια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση kyprianos01@gmail.com) έχει ακυρωθεί για αυτήν την ανάρτηση.»

(*) http://religiousnet.blogspot.gr/2017/07/blog-post.html

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

«Τά στερνά τιμούν τά πρώτα». Ποιά είναι τά πρώτα ;Αγαπητή  κα. ή δις. Χατζηθεοδώρου

Διάβασα (*) τό άρθρο σας («Η καταιγίδα έρχεται στήν Εκκλησία τής Ελλάδος») καί θά είχα νά παρατηρήσω τά εξής :

1) Γράψατε ότι, «ας τα λάβουν όλα αυτά υπ’ όψη τους όσοι μητροπολίτες είναι αντίθετοι του οικουμενισμού και της πανθρησκείας, αλλά αφήνουν τα πράγματα να εξελίσσονται με τη δικαιολογία: “Ας μη φανώ πρόωρα ότι προκαλώ σχίσμα στην Εκκλησία. Αν δω μία πράξη πέραν της “κόκκινης γραμμής”, τότε θα αντιδράσω”.», καί τό ερώτημα που σάς θέτω είναι «ποιός κάνει τό σχίσμα» ; Οι οικουμενιστές, πού θέλουν νά κάνουν μιά Ορθοδοξία καί μιά Εκκλησία (τήν καθ΄ ημάς) αγνώριστη, ή εκείνοι που διαχωρίζουν τή θέση τους καί αποτειχίζονται από αυτή τήν ψευδοεκκλησία ; Σώζουν, δηλαδή, τήν όντως αληθινή Εκκλησία.

2) Τό δεύτερο ερώτημα, συνέχεια τού πρώτου, είναι τό ποιά Εκκλησία θέλουμε ; Τήν Εκκλησία τών αποτειχιζομένων ή τήν αγνώριστη (ψευδο)εκκλησία τών εκσυγχρονιστών καινοτόμων, που οραματίζονται τήν υποταγή όλων στά κελεύσματα του μικρού πάπα - επισκόπου  και δι΄ αυτού (ή αυτών) στόν "ένα θεό γιά όλους" ;

3) Καί τέλος τό τρίτο ερώτημα, τό οποίο είναι μάλλον απορία εις εαυτόν, ίσως δέ καί ενός εκάστου από εμάς.
Μήπως αυτό δέν έγινε πρό 100 περίπου ετών, όταν αποφασίστηκε μιά φαινομενικά καί τυπικά μικρή βελτίωση τού εορτολογικού μας χρόνου, ουσιαστικά όμως ήταν προοίμιο αυτών ( : η καταγίδα) πού ήδη βιώνουμε καί εύστοχα επισημάνατε;

Τό γράφω αυτό διότι, από ενάρξεως τής "άνευ σημασίας" καί χάριν επιστημονικής ακριβείας, μέ τήν τροποποίηση που επήλθε, όσοι μέν έμειναν προσηλωμένοι στά θέσμια τής Εκκλησίας ( : Σύνοδοι καί Παράδοση) χαρακτηρίστηκαν σχισματικοί, όσοι δέ συντάχθηκαν μέ τά νέα δεδομένα, κράτησαν γιά εαυτούς τόν τίτλο τού ιδιοκτήτου τής ζώσης Αληθείας.

Χάριν αυτής, κυκλοφορούν σήμερα φυλλάδια τού τύπου «Φωνή τού Κυρίου» καί συνεχίζουν νά αποπροσανατολίζουν τό λαό τού Θεού, επισημαίνοντας τόν κίνδυνο : «εκτός τής εκκλησίας επισκόπου δέν υπάρχει σωτηρία». Όσοι φεύγουν (αποτειχίζονται) σχίζουν τήν (νέα) εκκλησία. Πείτε μου, λοιπόν, ποιός σχίζει τήν εκκλησία καί ειδικότερα, ποιά Εκκλησία;

Υστερόγραφο
Θά σάς παρακαλούσα νά μή μου καταλογίσετε διάθεση, πρόθεση ή τάση, προσυλητισμού σέ ιστορίες τελειωμένες, όπως συστηματικά μάς έλεγαν καί μάθαιναν στά σχολειά. Μεγάλωσα μέ τίς συμβουλές τής γιαγιάς μου, πού μάς έλεγε - σέ μένα καί στά αδέλφια μου - θεός σχωρέστην : «Τά στερνά τιμούν τά πρώτα». Πάντα, εμένα τουλάχιστον, μέ απασχολούσαν τά "πρώτα" τών σημερινών μας δεινών.

(*)  http://destoolon.gr/2017/07/09/

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017