Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Απενοχοποίηση τής ομοφυλοφιλίας ;

«ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς»


Ανδρεας Μανδαλας
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΒΑΤΤΟΛΟΓΊΑ ΜΟΥ Σε μια παλιά μου τότε νέα επαφή με Χριστιανό όταν κατάλαβα πως οι ερωτήσεις του έχουν νόημα να δει τι σόι Χριστιανός είμαι εγώ με πολύ χαρά και αλήθεια του απαντούσα σε ότι με ρωτούσε, κάτι που κάποιοι δεν θέλουν να τους κάνω εγώ σαν νέες επαφές μου. Επειδή έβαλα την απάντηση μου ( Ο Θεός που είναι Θεός και τα πάντα εν σοφία εποίησε ν βάζοντάς τα σε σειρά στο όπως έγιναν= Τάξις όχι εγώ μας λέει) όταν τελειώνει τι έκανε μέσα στην μέρα(καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.) με σειρά πρώτα ἑσπέρα και μετά πρωΐ στην ερώτηση μου (γιατί ξεκινά από το ἑσπέρα και όχι από πρωΐ;) Όποιος λέει πώς αρχίζει από το πρωΐ δεν λέει σε μένα κάτι, αλλά στον Θεό που μας γράφει καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, λέγοντας πώς είναι το φῶς υλικό παίρνει λάικ από άνθρωπο που μου έλεγε το φῶς είναι πνευματικό άλλαξε στάση καλό και αυτό? Άλλος μου έγραψε πως δεν έχει σωτήρια να ξέρουμε αν αρχίζει από το πρωΐ η από την ἑσπέρα, λες και εγώ αυτό είπα με την απάντηση στην ερώτησή μου ήμαρτον... Τα ευκόλως ε νοούμενα με τα ποιό πάνω που γράφω δίνουν την απάντηση (να με συγχωρείτε) γιατί δεν θα συμμετέχω στις διάφορες αναρτήσεις άλλων και δεν θα βάζω δικές μου. Τελείωσα τη βαττολογία μου και σε όσους αρέσω για τους άλλους δεν θα μπορέσω???

(Σημείωση ΚΧ : ακριβώς όπως εγράφη)

Κυπριανός Χ
Επειδή ο Θεός είναι "Τάξις", καθώς γράφεις, απάντησε στόν εαυτό σου πρώτα καί ύστερα σέ αυτόν ή αυτούς που διάβασαν αυτά που γράφεις, στό άμεσα προκύπτον ερώτημα : Όταν η Γένεσις αρχίζει μέ τό "εν αρχή εποίησεν ο Θεός τόν ουρανό καί τήν γήν", αυτή η αρχή τής ποίησης, πρώτα τού ουρανού καί ύστερα τής γής, πώς ήταν ; Μέ φώς ή δίχως φώς ; Καί πώς εποιήθη η ποίησης; Φανερά ή σκοτεινά ;

Σημειώνω ότι, η Διήγηση δέν αναφέρει τίποτα, σχετικά μέ τό πώς ήταν ο ουρανός σέ αντίθεση μέ αυτό τής γής. Επίσης, αφού καμία πληροφορία δέν έχουμε, δέν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τό υπάρχον φώς ήταν υλικό, εφόσον η ποίηση τού ουρανού δέν έγινε στό σκοτάδι, αλλά έγινε μέ φώς - «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς» .΄Αν ήταν "φώς αϊδίου φωτός" δέν μπορώ επίσης νά τό ισχυριστώ, υποθετικά όμως είναι ενδεχόμενο. Ουδείς, λοιπόν επιτρέπεται νά πεί ότι υπήρχε φώς υλικό, πόσο μάλλον καί αυτός που γράφει τούτα τά λόγια

Περισσότερα σχόλια
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210750065283106&id=1093980993&ref=bookmarks

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Επίσκεψη Ερντογάν καί "Ινφογνώμων"

Sola Scriptura


Sola Scriptura
«Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εκ δεξιών πρός τά αριστερά καλώς ποιεί
Καί,
Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εξ αριστερών πρός τά δεξιά ουχ αμαρτάνει.»(*)
Επειδή,
Τό σημείον τού Σταυρού δέν είναι δογματικό θέμα.
Άρα,
Επείγει συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση τού ισχύοντος Συμβόλου - Δόγματος, Πίστεως. Ότι sola scriptura.

Υστερόγραφο
Πάντως η επιγραφή τού Ποντίου Πιλάτου επί τού Σταυρού : Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, "20 ... καί ήν γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί." (Ιν. ιθ'). Διά μέν τούς Έλληνες καί τους Ρωμαίους, η γραφή είναι εκ δεξιών πρός αριστερά. Ως πρός δέ τούς Εβραίους, η γραφή είναι εξ αριστερών πρός τά δεξιά. Αναζητήσατε τούς ιουδαΐζοντες
Σχόλιο πρώτο
Συμπληρώσατε ό,τι λείπει στό τέλος
Σχόλιο δεύτερο
Υπενθυμίζεται, η Παράδοση (καθ' ημάς) είναι ισόκυρη τής Αγίας Γραφής.

(*) Πατριαρχικό "Γράμμα" πρός τήν Ιερά Κοινότητα τού αγ. Όρους όταν είχε εκσπάσει η "ταραχή τών κολλύβων"

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

« 2 ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος »


Ιστοσελίδα φέησμπουκ «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Διαχειριστής Κωνσταντίνος Στρατής

- Ανδρεας Μανδαλας
ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, Α.Μ. Ενώ λέει την ἐποίησεν μετά λέει ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, ερωτώ πώς αφού την ἐποίησεν είναι ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος;

- Kyprianos Christodoulides ¨«1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος,» Χωρίς τήν κάθαρση τής καρδίας («29...περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ» Ρμ. β΄) οι χοϊκοί οφθαλμοί δέν βλέπουν καί ο νούς δέν νοεί.

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν. 45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· 46 ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.(1Κρ. β΄)

«καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ», πρέπει νά «φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Είναι έργο τού παρακλήτου αυτό, εάν εύρει άνθρωπο δεκτικόν τής Χάριτος, προκειμένου νά δεί - μέ τούς νοητούς οφθαλμούς - ορατό τό αόρατο, έμμορφο τό ἀκατασκεύαστο, καί εν τή καρδία νοήσει τά ακόλουθα :

«1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ» καί τά εξής (Απ. κα΄)

«5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» (Απ. κβ΄)
Η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά τής Καινής. Οι στίχοι Γένεσις 1 έως 5, μόνο μέσω τής Καινής Διαθήκης ερμηνεύονται καί εν Πνεύματι νοούνται.